Domenii | Autori

Arhiva

Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru

Cei care dau viaţă lecţiilor, care mobilizează auditoriul, sunt dascălii care se mistuie în desfăşurarea lecţiilor, oamenii dăruiţi muncii destinate răspândirii culturii în viaţa şcolii şi în afara ei.
Elanul discipolilor se împleteşte benefic cu experienţa celor ce-i educă în realizarea lucrurilor importante. Acolo unde se lucrează „cu suflet pentru suflet şi minte”, în şcoală, dascălii se străduiesc ca învăţătura cu tot ceea ce înseamnă ea „să fie uneori un drum, totdeauna un orizont” după cu menţiona N. Iorga.

Am încercat să îmbin, pe parcursul anilor, cât mai armonios achiziţiile cognitive, volitiv-atitudinale, în speranţa ca tinerii mei discipoli vor valorifica experienţa dobândită prin adăugarea câte unei petale de cunoaştere şi simţire „mirabilei seminţe” a culturii personale.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru.

ISBN 978-606-577-010-2

Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a, autor Raluca Oprea

Caietul cuprinde probleme de matematică pentru clasa a IV-a concepute astfel încât să stimuleze gândirea elevului, s-o obişnuiască cu stăruinţa, îndârjirea, precizia şi conştiinciozitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin.

El poate constitui un au auxiliar preţios pentru elevi, oferindu-le material spre a exersa la matematică, dar şi pentru învăţători, deoarece conţine principalele tipuri de probleme pe care acesta le poate integra în lecţii sau le poate rezolva cu elevii în cadrul cercurilor de matematică.
Ţinând cont de rolul matematicii în dezvoltarea societăţii şi a ştiinţei, de importanţa pe care o are şi o va avea ea în viaţa, se impune consolidarea cunoştinţelor matematice încă de la clasele I-IV. Succesul în rezolvarea matematicii nu este un deziderat ci un imperativ. El se dobândeşte rezolvând exerciţii şi probleme, antrenând la efort personal, condiţie pentru cel ce învaţă matematica.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-74-8

Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei -Lucrare ştiinţifică- autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea ştiinţifică de faţă abordează Inegalitatea mediilor, una dintre cele mai importante şi mai cunoscute inegalităţi din matematică.

În conţinutul lucrării sunt prezentate diverse demonstraţii ale acestei inegalităţi: prin metode algebrice, geometrice, utilizând noţiuni matematice precum inducţia sau folosind arii.
Cu ajutorul inegalităţii mediilor am construit câteva inegalităţi în triunghi.

În partea finală a lucrării sunt puse în evidenţă aplicaţiile inegalităţii mediilor şi anume: aplicaţii în demonstrarea unor inegalităţi algebrice, demonstrarea unor inegalităţi geometrice, determinarea minimului sau maximului unei expresii algebrice şi, nu în ultimul rând, aplicaţii în fizică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei – autor Antohe Florin-Mihai

ISBN 978-606-8129-61-7

Metode variaţionale în studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea de faţă are un pronunţat caracter ştiinţific, abordând metode variaţionale cu ajutorul cărora se studiază ecuaţiile operatoriale.

Este alcătuită din 3 capitole:

  • Capitolul I – Elemente de teoria spaţiilor Hilbert în care sunt abordate noţiuni elementare despre spaţii Hilbert, teoreme de analiză funcţională foarte importante. Tot în acest capitol sunt prezentate clase de operatori , iar în final câteva probleme legate de teoria spaţiilor Hilbert

  • Capitolul II – Metoda variaţională în studiul operatorilor liniari şi pozitiv definiţi. În acest capitol se prezintă teorema variaţională fundamentală, apoi cea întărită cât şi o caracterizare a soluţiei generalizate a ecuaţiei Au=f

  • Capitolul III – Metoda variaţională în studiul operatorilor neliniari cu diferenţială simetrică şi pozitiv definită.

  • Autorul

    Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode variaţionale în_studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

    ISBN 978-606-8129-29-7

Metode de estimare a parametrilor – autor Dumitrache Iulia

Calculul probabilităţilor şi statistica matematică sunt ramuri deosebit de importante şi actuale ale matematicii. Contactul lor permanent cu alte ştiinţe, chiar şi cu cele considerate până nu demult « nematematizabile », a dus la o îmbogăţire şi evoluţie impresionantă a acestor discipline.

Modelele probabilistice şi metodele statistice de confruntare a acestor modele cu realitatea obiectiva oferă procedee de investigaţie ştiinţifică în sectoare de activitate dintre cele mai diferite. Aceasta explică importanţa deosebită care se acorda teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în ţara noastră. Introducerea în cadrul învăţământului de cultură generală a unor elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică a corespuns unor cerinţe stringente ale unui învăţământ modern şi eficient.

În această lucrare, prin varietatea domeniilor din care sunt culese date, se caută să se sugereze o idee asupra ariei deosebit de vaste a aplicaţiilor posibile ale statisticii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode de estimare a parametrilor – autor Dumitrache Iulia

ISBN 978-606-8129-28-0