Domenii | Autori

Particularități ale predării-învățării-evaluării geometriei euclidiene în învățământul preuniversitar, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea reușește să creeze o imagine de ansamblu asupra vastului domeniu al matematicii și o încadrare corectă a geometriei euclidiene în acest peisaj atât din punct de vedere științific cât și din punctul de vedere al procesului de învățământ, încheindu-se cu o serie de concluzii și recomandări utile formulate ca urmare a prezentului studiu [...]