Domenii | Autori

Arhiva

Modalitǎţi de stimulare a învǎţǎrii diferenţiate în rezolvarea problemelor de coliniaritate, autor Mirela-Tatiana Corjos

În rândul noţiunilor geometrice un rol aparte îl reprezintǎ coliniaritatea. Problemele de coliniaritate determinǎ dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor, deoarece pentru rezolvarea lor este necesarǎ utilizarea diferitelor cunoştinţe dobândite anterior precum şi deprinderea cu proprietăţile figurilor geometrice.

Cunoaşterea mai multor metode de rezolvare a problemelor de coliniaritate îi va feri pe elevi [...]