Domenii | Autori

Arhiva

Formarea competenței de comprehensiune și de interpretare a romanelor lui Liviu Rebreanu, autor Elena Ghiță

Prin prezenta lucrare am adaptat teoria la realitatea concretă pe care mi-a oferit-o cadrul instituțional unde mi-am desfășurat activitatea; ea oferă o perspectivă personală asupra strategiilor didactice interactive ce pot fi aplicate la clasele de liceu în momentul analizării și interpretării romanelor lui L. Rebreanu; am avut în vedere patru romane rebreniene: „Ion”, „Pădurea [...]