Domenii | Autori

Arhiva

Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Prin această cercetare, am urmărit modul în care utilizarea și valorificarea resurselor T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română crește motivația elevilor pentru învățare și duce la îmbunătățirea performanțelor acestora. Utilizarea T.I.C. la orele de limba şi literatura română se face cu scopul de a crea abilităţi, competenţe [...]

Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată puternic de transformarea ei într-o societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei [...]

Graiul din localitatea Botean, comuna Ineu de Criş, autor Mocan Nicoleta Delia

Lucrarea de faţă oferă o perspectivă comparativă între particularităţile lingvistice ale graiului din localitatea Botean,
comuna Ineu de Criş, cu cele din subdialectul crişean.

Suportul acestei lucrări sunt textele dialectale înregistrate de la localnici.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Graiul din localitatea Botean, comuna Ineu de Criş, autor Mocan Nicoleta Delia

ISBN 978-606-577-508-4