Domenii | Autori

Arhiva

Studiu cvasiexperimental privind modalitățile de dezvoltare și valorificare a deprinderilor de muncă intelectuală în scopul prevenirii și combaterii insuccesului școlar, autor Ioana Arici

Pe fondul unei preocupări constante de a mă apropia de tabloul caracteristicilor dezvoltării psihice a școlarului mic, m-a interesat în mod special crearea punților de legătură între informare și formare, stimulând dezvoltarea memoriei, gândirii, limbajului, atenției, imaginației, creativitătii, astfel încât elevii să devină responsabili pentru propria formare, aceasta permițându-le integrarea firească în societate, în [...]