Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic. Rolul şi importanţa deciziei în cadrul sistemului de management şcolar, autor Iuliana Griga

Decizia managerială de deosebeşte de decizia personală pe care o adoptă fiecare dintre noi prin câteva elemente. Decizia managerială implică întotdeauna cel puţin două persoane managerul, cel care decide şi una sau mai multe persoane, executanţi sau cadre de conducere ce participă la aplicarea sau concretizarea deciziei. De aici o primă sursă de complexitate [...]