Domenii | Autori

Arhiva

Metode numerice în algebra liniară, autor Prof. Mărcuţ Olga

Această lucrare prezintă noţiuni de bază privind rezolvarea numerică a problemelor pe un calculator electronic.

Sunt expuse metode selectate cu atenţie şi de un mare interes practic, care tratează diferite probleme numerice întâlnite frecvent în calculul modern. Lucrarea oferă o prezentare modernă şi sistematică a celor mai importante metode şi tehnici ale analizei numerice şi teoriei aproximării în strânsă interdependenţa cu calculatoarele numerice.

Sugerând originile acestor două tendinţe în analiza matematică, sunt expuse concepte de bază şi rezultate, menţionând câteva teoreme deosebit de interesante. Sunt considerate interdependenţele cu programarea în Turbo Pascal, grafica pe calculator etc.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode numerice în algebra liniară, autor Prof. Mărcuţ Olga.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 5 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-469-8