Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte metodice ale predării literaturii în învăţământul primar – autor Adriana Stancu

Una din tendinţele principale şi permanente care se manifestă în conceperea şi realizarea procesului didactic, oricare ar fi nivelul şcolar sau disciplina de învăţământ …, o constituie intenţia de a realiza scopurile pe care le vizează şi de a obţine o eficienţă cât mai mare. Este în logica acţiunilor umane realizate deliberat ca acestea să se desfăşoare astfel încât să conducă la atingerea scopurilor care, de fapt, le declanşează şi le orientează, pe tot parcursul desfăşurării lor. Acest mod de înţelegere a activităţilor întreprinse conştient este propriu şi proceselor de instrucţie şi educaţie, dat fiind faptul că, întotdeauna ele se desfăşoară în perspectiva unor scopuri şi, în consecinţă, sub semnul eficacităţii.

Sub impactul ideilor privind “calitatea învăţământului” se poate spune că, în vremea noastră, mai mult ca oricând, se manifestă un interes deosebit faţă de problematica pe care o generează tendinţa amintită. Ideea de calitate priveşte activitatea de învăţământ în toate compartimentele ei, dar, în mod pregnant, procesele de instrucţie şi educaţie.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Aspecte metodice ale predării literaturii în învăţământul primar” – autor Adriana Stancu

realocat ISBN 978-606-8129-91-4