Domenii | Autori

Arhiva

Portofoliul educatoarei – Nivelul I. Ghid metodic, autor Elena Vîlcu

Lucrarea „Portofoliul educatoarei – nivel I” se doreşte a fi o abordare metodică modernă a activităţii instructiv-educative desfăşurate de profesorii din învăţământul preşcolar, punctele de plecare ale ghidului constituindu-le legislaţia în vigoare, programa, obiectivele de referinţă şi tematica propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Totodată, acest ghid metodic poate să constituie un instrument [...]

Portofoliul educatoarei – ghid metodic, autor Elena Vîlcu

În contextul reformei educaţiei şi în condiţiile unei prestaţii cât mai eficiente, ce implică standarde profesionale, criterii de calitate şi cantitate, „Portofoliul educatoarei” se doreşte a fi un instrument de eficientizare a muncii cadrului didactic, în acord cu noile orientări din domeniul educaţiei timpurii şi un auxiliar didactic util care oferă o multitudine de [...]

Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare, autor Elena Vîlcu

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare” este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu, dar şi în detaliu, asupra tuturor momentelor din perioada pregătitoare care se caracterizează prin cele mai profunde şi productive însuşiri psihice ale individualitătii copilului de 6 ani, cu o intensă receptivitate, sensibilitate [...]

Serbările anotimpurilor, autor Vîlcu Elena

Lucrarea „Serbările anotimpurilor” este structurată pe şapte capitole şi cuprinde o varietate de scenarii pentru toate anotimpurile, montaje literar-artistice, dramatizări după cele mai cunoscute basme şi poveşti din literatura română şi universală, scenete, şezători, o multitudine de cântece, cu solfegiile, negativele sau pozitivele corespunzătoare. Această culegere a fost concepută din dorinţa de a contribui [...]

Portofoliul învăţătorului – clasa a IV-a, autor Vîlcu Elena

“Portofoliul învăţătorului – clasa a IV-a” reprezintă un ghid metodic complex, conceput din dorinţa de a veni în întâmpinarea cadrelor didactice care doresc să-şi desfăşoare activitatea didactică în condiţii optime, în aşa fel încât aceasta să devină cât mai eficientă şi cu satisfacţii maxime pentru toţi factorii implicaţi.

Această lucrare a fost realizată conform metodologiei moderne care vizează permanent idealul educaţional al şcolii româneşti: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalității autonome şi creative.

Prezentul portofoliu poate fi completat la nivelul fiecărei discipline de învăţământ, în conformitate cu specificul şi cerinţele fiecărui colectiv de elevi.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Portofoliul învăţătorului-clasa a IV-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu IV” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-650-0

Portofoliul învăţătorului – clasa a III-a, autor Vîlcu Elena

“Portofoliul învăţătorului – clasa a III-a”, conceput în această formă, reprezintă un util şi facil instrument de lucru pentru învăţător şi pune la dispoziţia celor care doresc să îl folosească o varietate de instrumente curriculare prevăzute cu variante diverse pentru consem¬narea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative. Totodată, pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă, se oferă puncte de sprijin pentru fiecare aspect al activităţii didactice.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Portofoliul învăţătorului-clasa a III-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu III” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-617-3

Mapa învăţătorului – clasa a II-a, autor Vîlcu Elena

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa a II-a” reprezintă, pentru cadrele didactice care predau la clasa a II-a, un îndrumător cu peste 600 pagini şi pune la dispoziţia celor care doresc să îl folosească o varietate de instrumente curriculare – programe, planificări calendaristice, proiectare curriculară, evaluare, tot ce cuprinde managementul unei clase, modele de diplome, serbări şcolare, etc.

O activitate didactică eficientă depinde direct de corectitudinea pregătirii ei, iar în contextul noului curriculum se accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente administrative care asociază într-un mod personalizat elementele programei. Portofoliul învăţătorului de clasa a II-a poate fi de un real ajutor cadrelor didactice care vor să-şi păstreze şi să-şi organizeze materialele astfel încât acestea să fie operaţionale, prin completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din “mapă” având posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, mai ales cei care sunt la început de drum,
Această lucrare poate fi implementată cu succes în activitatea didactică, indiferent că sunteţi sau nu începător în acest domeniu.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Mapa învăţătorului-clasa a II-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu II” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-448-3

Mapa învăţătorului – clasa I, autor Vîlcu Elena

Stimaţi colegi,
Dacă v–aţi dorit vreodată să existe o cale uşoară, reală, pentru întocmirea portofoliului învăţătorului de clasa I, atunci dorinţa vi se poate împlini. Poate mulţi dintre colegi vor să-şi păstreze şi să-şi organizeze materialele astfel încât acestea să fie operaţionale, sau vor completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din “mapă”, sau vor posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, mai ales cei care sunt la început de drum, iar un început corect înseamnă a avea o fundaţie solidă pentru obţinerea performanţelor în meseria aleasă. E-book-ul “Mapa” învăţătorului – clasaI”, cu peste 500 pagini, reprezintă un ghid complex care poate fi implementat cu succes în activitatea didactică, indiferent că sunteţi sau nu începător în acest domeniu.

În decursul unei îndelungate experienţe la catedră, din dorinţa de a trezi curiozitatea pentru cunoaştere a învăţăceilor mei şi pentru a se bucura de rezultatele muncii lor, am reuşit să strâng o multitudine de materiale didactice, am conceput nenumărate fişe de lucru, teste de evaluare, am aplicat strategii diverse şi am ţinut evidenţe stricte asupra întregii activităţi. O parte din toată această muncă am structurat-o pe şapte capitole într-o amplă lucrare pe care v-o pun la dispoziţie pentru a vă îndruma paşii în nobila, dar dificila meserie de dascăl al secolului XXI.

Puteţi descărca gratuit aici aici o parte a lucrării “Mapa învăţătorului-clasa I”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „portofoliu” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-165-9