Domenii | Autori

Arhiva

Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan

Prezenta lucrare are două părţi: prima parte tratează aspecte legate de răspândirea apei pe glob şi în corpul uman, problemele de poluare a apei, tipuri de poluare, ploile acide. În capitolul 2 sunt abordate istoricul alimentărilor cu apă în lume şi în România, apoi alimentarea municipiului Reghin cu apă, surse de apă pentru potabilizare. [...]