Domenii | Autori

Arhiva

Thanaticului liric blagian în trei ipostaze, autor Mihaela Claudia Cheregi

Deşi tratată din mai multe puncte de vedere, tema morţii „leagă” o serie de opere literare lirice aparţinând perioadei interbelice. Dacă la Bacovia ea capătă o formă sumbră, neagră, Blaga, în schimb, vede în moarte o reintegrare în Marele Tot şi o acceptă cu seninătate, iar Arghezi percepe moartea atât ca joc cât şi [...]

Managementul şcolar şi integrarea copiilor cu CES, autor Mihaela Claudia Cheregi

Întâlnit în multe lucrări de specialitate, cerinţele educative speciale se referă la necesitatea copiilor cu diferite grade de deficienţă de a se integra în diferite grupuri sociale şi de a comunica cât mai eficient în cadrul acestora. Cerinţele educative speciale (CES) reprezintă „necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi [...]