Domenii | Autori

Arhiva

În lumea poveștilor. Dezvoltarea limbajului la preșcolari și școlarul mic, Marinela Alina Lovin

Lecturați gratuit În lumea poveștilor. Dezvoltarea limbajului la preșcolari și școlarul mic, Marinela Alina Lovin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5213-2

Instrumente de evaluare clasică și alternativă la disciplina istorie – învățământul primar, autor Roberta-Alexandra Anton

Viziunea unui cadru didactic care predă în învățământul primar în ceea ce privește obiectul, scopul și funcțiile evaluării determină în mod sugestiv rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare. Această concepție se regăsește atât în alegerea metodelor și procedeelor de evaluare, cât și în integrarea acestora în procesul instructiv-educativ. În acest mod, procedeele și metodele [...]

Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu elevii mi-au permis să experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din clasă, prin implicarea directã a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv. S-a constatat că adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, lucrul în echipă dȃnd [...]

Lectura și scrierea creativă –valorificarea lor în procesul instructiv-educativ – lucrare metodico-științifică, autor Mihaela-Paula Galu

Este o problemă unanim recunoscută, acceptată de întreaga societate, că elevii noștri nu mai citesc. Îndepărtarea copiilor de lectură nu este însă o problemă ”locală” sau doar a secolului nostru. Pentru a-i face pe elevi să citească trebuie, deci, să-i facem să găsească în ei o motivație intrinsecă, nu să-i saturăm cu noțiuni abstracte [...]

GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DES FIBRES TEXTILES ET DE L’ÉTOFFE, autor Elena Marc

Le travail qui sera présenté ci-dessous constitue une recherche terminologique dans le domaine des textiles. Cette recherche a comme objectif la réalisation d’un glossaire monolingue qui servira d’aide terminologique pour les traducteurs, spécialistes et étudiants du domaine d’étude.

Lecturați gratuit GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DES FIBRES TEXTILES ET DE L’ÉTOFFE, autor Elena [...]

Relaţia apozitivă, autor Elena Marc

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o prezentare analitică a opiniilor din literatura de specialitate, în legătură cu o serie de aspecte ale relaţiei apozitive, în privinţa cărora nu există unitate de vederi: antecedentul apoziţiei, conţinutul relaţiei apozitive, mărcile acestui tip de raport, precum şi natura sintactică a relaţiei care se stabileşte între [...]

PROJET D’AMÉLIORATION DES STRATÉGIES ÉVALUATIVES EN CLASSE DE FLE. RECHERCHE PÉDAGOGIQUE, autor Elena Marc

Le présent travail, qui est destiné aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs de français langue étrangère, vise à établir une ligne de pensée et à développer un cadre de référence commun dans le but d’améliorer les pratiques évaluatives et, par conséquent, de rehausser les apprentissages des élèves et d’attester leurs performances avec justesse. [...]

L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE, autor Elena Marc

L’évaluation des apprentissages a fait souvent l’objet de discussions entre professionnels de l’éducation. C’est une partie de l’acte pédagogique qui est complexe de par ses multiples fonctions et ses diverses modalités. Durant les dernières décennies, il y a eu plusieurs écrits au sujet de l’évaluation des apprentissages. Plusieurs de ces écrits mettent en évidence [...]

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION PAR NIVEAU ET PAR COMPÉTENCE LANGAGIÈRE. FICHES PRATIQUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. NIVEAU B1-B2, autor Elena Marc

Le présent travail, qui est destiné aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs de français langue étrangère, vise à établir une ligne de pensée et à développer un cadre de référence commun dans le but d’améliorer les pratiques évaluatives et, par conséquent, de rehausser les apprentissages des élèves et d’attester leurs performances avec justesse.

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION PAR NIVEAU ET PAR COMPÉTENCE LANGAGIÈRE. FICHES PRATIQUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. NIVEAU A1-A2, autor Elena Marc

Le travail est constitué d’une série de fiches pratiques, accompagnées de grilles de correction et de barèmes de notation. Ce sont des outils d’évaluation prêts à l’emploi. Les fiches proposées, ayant comme support des documents authentiques, ne sont là qu’à titre d’exemple, pouvant servir de déclencheurs pour d’autres créations et représentant une aide pour [...]

Methodical and Research Activity, autor Mariuta Carmen Chiritescu

If learners are going to be able to make sense of grammar they will need to be exposed to it in its contexts of use. Secondly, if learners are to achieve a functional command of a second language, they will need to be able to understand and produce not just isolated sentences, but whole [...]

Creating, Adapting and Evaluating Activities for Teaching Grammar, autor Mariuta Carmen Chiritescu

As they advance along the learning process, the teacher must use more complex exercises (e.g. integrative ones, grammar games) that should also target other language skills (e.g. reading or writing, full-text listening).
However, drilling and controlled practice are still insufficient: the new structure has not become a linguistic habit, but merely a part of the [...]

Teaching Grammar to Elementary School Students – Monograph, autor Mariuta Carmen Chiritescu

If the teacher uses techniques that direct the learner’s attention to form, and if the teacher provides activities that promote awareness of grammar, learning seems to result. The arguments for a focus on form and for consciousness-raising comprise together the paying-attention-to-form argument. That is to say, learning seems to be enhanced when the learner’s [...]

Approaches to English Language Teaching and Learning – Monograph, autor Mariuta Carmen Chiritescu

The grammar of a language is what happens to words when they become plural or negative, or what order is used when we make questions or join two clauses to make one sentence. (Harmer, J., Teaching and Learning Grammar, Longman, 1999, p. 1).
Grammar does not only affect how units of language are combined [...]

Repere practice în folosirea instrumentelor digitale pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, autor Veronica Popa

Este din ce în ce mai dificil pentru profesori să demonstreze elevilor că cititul poate fi o alternativă la jocul pe calculator, privitul la televizor la prezența [...]

Cercetare privind influența factorilor psihologici implicați în activitățile din cadrul domeniului estetic și creativ. Lucrare științifică, autor Oana Vanghele

Învățământul preșcolar pune bazele școlarității pregătind copiii să intre in colectivul școlar, solicită adaptarea la comportamente și reguli noi, le aduce o mai bună socializare atât in colectivul de la școală,cât și cel din familie și nu în ultimul rând stimulează dezvoltarea [...]

Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele

Realizând o strânsă corespondență cu caracter practic-aplicativ între activităţile din Domeniul Estetic și Creativ cu celelalte domenii experiențiale, considerăm că punem bazele formării personalităţii copiilor şi sprijinim evoluţia lor individuală, prin antrenarea lor în activităţi educaţionale variate într-un sistem complex, ce constituie un mediu formator cu impact pozitiv pe termen lung în echiparea acestora [...]

Magia numerelor. Fișe de lucru pentru Grupa mare și Clasa pregătitoare, autor Marinela Alina Lovin

Lecturați gratuit Magia numerelor. Fișe de lucru pentru Grupa mare și Clasa pregătitoare, autor Marinela Alina Lovin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-068-8

Formarea capacităţii de comunicare în învăţământul preşcolar și primar, autor Marinela Alina Lovin

Datorită faptului că îmbogățirea vocabularului preșcolarilor se referă la dobândirea unei corecte pronunțări a cuvintelor, lărgirea bagajului de cuvinte și mărirea numărului cuvintelor pe care copilul le folosește în comunicare, explicația semnificației cuvintelor și dezvoltarea capacității de a se folosi liber de ele, consider că problema activizării vocabularului reprezintă o problemă prioritară care necesită [...]

Evaluarea formativă în dezvoltarea personalității preșcolarului, autor Ana Chiriac

Vârsta preșcolarității este perioada de formare inițială a personalității copilului care se exprimă printr-un ansamblu de trăsături morale, iar personalul didactic care se ocupă de educația copiilor preșcolari trebuie să stăpânească foarte bine psihologia copilului de la 3 la 6 ani. În această perioadă se formează conduitele de bază, iar în grădiniță copilul deține [...]

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul II, autor Elena-Ionela Tufişi

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de modul în care au fost armonizate metodele folosite şi cunoştinţele de specialitate ale cadrului didactic. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor [...]

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul I, autor Elena-Ionela Tufişi

Lucrarea de faţă propune modalităţi constructive de a organiza învăţarea în cadrul activităţii instructiv–educative ce are în centru disciplina matematică, la ciclul liceal. Ea aduce soluţii practice care [...]

Parteneriatul educațional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, autor Liliana-Mariana Marin

activitățile desfăşurate în parteneriat cu comunitatea, dar mai ales cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a [...]

Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea de faţă abordează sistematic managementul strategic, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin realizarea unui proiect strategic de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare în care-mi desfăsor activitatea, această activitate practică presupunând şi o analiză a culturii organizaţionale realizată cu ajutorul interviului şi a metodei observaţiei directe. Înainte de elaborarea întrebărilor, [...]

Polinoame ireductibile – considerații metodice și probleme practice, autor Daniela Georgeta Popescu

Problemele legate de teoria numerelor şi polinoamelor oferă un model de organizare a cunoştinţelor, noţiunilor într­un sistem concentric cantitativ. Astfel, noţiunea de divizibilitate este introdusă în clasele mici, [...]

Polinoame ireductibile – aspecte teoretice, autor Daniela Georgeta Popescu

Principalul scop al acestei lucrări este de a pune la dispoziţia celor interesaţi de cunoaşterea matematicii în general, şi a capitolului “Polinoame” în special, un material care să completeze pregătirea lor algebrică.

Lecturați gratuit Polinoame ireductibile – aspecte teoretice, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar [...]

Între tradițional și modern în drumul dezvoltării psihosociale a școlarilor mici. Lucrare științifică, autor Ana Maria Ciuciu

La copilul mic, mintea este la fel de activă pe cât este corpul. El este curios: vrea să descopere cum funcţionează lucrurile, unde se află ele şi cum se simt la pipăit. Combinând nevoia de mişcare, îl putem conduce pe elev către o atitudine cercetătoare, explorare, încununată de descoperi. Descoperirea, în actul învăţării înseamnă [...]

Specificul inteligenței socio-emoțională la vârsta școlară mică, autor Mădălina Ștefan

Emoțiile și sentimentele copilului constituie un factor motivant pentru procesul de învățare deoarece acest proces de învățare este destul de important pentru oamenii importanți din jurul acestuia. În mod similar atunci când școlarul nu se simte în siguranță capacitatea, aptitudinea de învățare și, implicit, randamentul școlar sunt afectate. Conexiunea cu școlarul se păstrează [...]

Atenția și dezvoltarea preșcolarilor, autor Andreea-Lavinia Bădicel

În grădinița de copii rolul principal în educația copiilor îl are educatoarea. Educatoarea, prin tot ce întreprinde, prin exemplul personal, prin căutare și dăruire, contribuie la modelarea personalității copilului, [...]

Armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar, autor Ana Chiriac

În această lucrare am ales să abordez armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar prin punerea accentului pe dezvoltarea socială a preșcolarilor. Cele trei tipuri de educație: formală, nonformală și informală, au câmpuri de acțiune diferite în procesul educațional, funcționează diferit, dar permit totuși nu numai o expansiune a acestora [...]

Sfânta Mănăstire Sihăstria – un obiectiv turistic și religios din Mitropolia Moldovei, autori Cristian–Tică Neagu, Silvia Neagu

Mănăstirea Sihăstria este un locaș de rugăciune unde te poți regăsi din tumultul vieții acesteia care ne împrăștie mintea. Atmosfera din interiorul mănăstirii, care ne obligă prin ruperea conectării la internet, să ne rupem de realitate și să ne regăsim prin sfintele slujbe și mediul prielnic rugăciunii. Această sfântă mănăstire pare desprinsă din cărțile [...]

Permacultura – armonie în natură. Studiu de caz: fermă regenerativă din localitatea Dorobanțu, județul Călărași, autor Silvia Neagu

Permacultura este un concept integrativ al omului cu animalele și plantele într-un sistem armonios, din care omul culege numeroase foloase. Acest tip de agricultură este unul regenerativ în care deșeurile sunt zero deoarece se compostează, animalele cresc în armonie cu natura, în libertate pe pământ, apa de ploaie este folosită în agricultură, rezultatele fiind [...]

Alfabetul din povești – carte de povești și de colorat, autor Alexandra Novac

Lecturați gratuit Alfabetul din povești – carte de povești și de colorat, autor Alexandra Novac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5175-3

Poveștile cifrelor 0 – 9 și fișe de lucru pentru Matematică și explorarea mediului. Auxiliar didactic. Clasa pregătitoare, autor Alexandra Novac

Lecturați gratuit Poveștile cifrelor 0 – 9 și fișe de lucru pentru Matematică și explorarea mediului. Auxiliar didactic. Clasa pregătitoare, autor Alexandra Novac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5174-6

Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus

Educaţia civică reprezintă o componentă esenţială a procesului de formare a personalităţii umane, atitudinile şi comportamentele civice fiind absolut necesare în integrarea socială şi profesională a individului în societate. De aceea, educaţia civică ocupă un loc important în oferta educaţională a şcolii, atât ca disciplină distinctă în cadrul parcursului de învăţare, dar şi ca [...]

Leucemia acută mieloidă, autor Anda-Gabriela Panait

Lucrarea de față abordează atât tema hematopoiezei (procesul de formare a celulelor sangvine), etiopatogenia, factorii de risc și favorizanți, precum și clasificarea diferitelor tipuri de leucemii, propunându-și să atingă aspectele importante ale acestui grup de patologii.

Lecturați gratuit Leucemia acută mieloidă, autor Anda-Gabriela Panait

Lucrarea poate fi citită online [...]

Rezolvarea problemelor de coliniaritate – auxiliar curricular, autor Violeta Cătălina Bulai

Lecturați gratuit Rezolvarea problemelor de coliniaritate – auxiliar curricular, autor Violeta Cătălina Bulai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5172-2

Curriculumul la decizia școlii și cum contribuie acesta la profilul de formare al absolventului, autor Anca Nicoleta Patriche

În paginile ce urmează veți găsi pașii corecți pentru a dezvolta o disciplina opțională și veți vedea și cum contribuie aceasta la profiulul de formare al absolventului de gimnaziu, așa cum este el privit din perspectiva disciplinei Limba și literatura română, disciplină din care derivă opționalul supus prezentei cercetări. Vor fi prezentate competențe, atitudini [...]

Pledoarie pentru disciplinele opționale ce dezvoltă creativitatea elevilor, autor Anca Nicoleta Patriche

Tehnologia și modul în care copilul și adolescentul de astăzi se raportează la creativitate oferă oportunități masive de dezvoltare și valorificare a creativității elevilor. Într-adevăr, aceleași resurse sunt și piedici în același timp și sprijinul familiei în procesul de predare – învățare – evaluare este esențial. Tehnologia le permite astăzi elevilor să aibă acces [...]

Învățarea colaborativă la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate

Modalități practice care se pretează foarte bine în educația timpurie, de stimulare a învățării colaborative în realizarea activităților STEM izvorâte din practică, din lucrul efectiv cu grupa de preșcolari, sunt activițățile care integrează în demersul didactic [...]

Activitățile STEM la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate

Vârsta preșcolară oferă prin curiozitate emergentă și expansiune a universului social cadrul propice pentru o abordare educațională bazată pe interdisciplinaritate și experimentare, așa cum sunt activitățile STEM iar organizarea acestora în manieră colaborativă este un deziderat pe deplin realizabil în [...]

Studiu privind evaluarea impactului pandemiei Covid 19 asupra activităţilor sportive şcolare, autor Sergiu-Vasile Pleșuvu

Aşa cum s-a întâmplat în multe laturi ale societăţii, sistemul educaţional a avut de suferit groaznic din cauza pandemiei. A fost necesară trecerea la învăţământul de la distanţă, o soluţie nu tocmai optimă dezvoltării multilaterale a copiilor. Peste tot în lume au fost create platforme şi metode, pentru ca educaţie să poată continua într-un [...]

Studiu privind contribuția jucătorului specializat pe postul de extremă în faza a IV-a atacului la nivelul juniorilor I, autor Sergiu-Vasile Pleșuvu

Dacă până acum procesul de antrenament în handbalul de performanţă din ţara noastră era structurat în mare măsură pe baze teoretice, neglijându-se aspectele jocului competiţional propriu-zis, în urma prezentei cercetări, propunem ca în viitor procesul de antrenament [...]

Studiu privind metodele de învățare utilizate la ciclul primar, autor Luca Anișoara

Învățarea este o artă instinctivă care nu neglijează potențialul, care tânjește după realizări, este un moment de pauză, un proces unitar. Procesul de învățare poate fi descris și ca o metodă de a intra în legătura cu propriul potențial, aceasta manifestându-se [...]

Bariere în comunicarea educațională, autor Ionela-Veronica Bigiu

În comunicarea didactică trebuie sa fim preciși, conciși, expresivi astfel încât informațiile transmise să fie adaptate scopului și obiectivelor didactice.
Pentru o comunicare eficientă trebuie să încercam pe cât posibil sa [...]

Prevenirea violenţei ȋn școli – ȋnvăţămȃnt gimnazial, autor Lenuța Lungu

Cercetarea de față își propune, pe de o parte, să evidențieze modul de percepere al fenomenului violența în școală (înțelegerea fenomenului, a formelor violenței, a cauzelor, [...]

Diversitatea ornitofaunei și calitatea ecosistemelor din zona Negrești-Vaslui, autor Anca-Genoveva Gălușcă

Demersul nostru ornitologic se constituie în primul studiu dedicat avifaunei din bazinul superior al Bârladului, urmărind evaluarea stării actuale a diversității, dar și dinamica sezonieră a ornitofaunei din acest teritoriu, precum şi factorii naturali şi antropici care influenţează gradul de conservare [...]

Übungsbuch Verben im Präsens, Perfekt und Präteritum auf dem Niveau A1-A2, autor Ioana Cristina Mușat

Dieses Übungsbuch konzentriert sich auf regelmäßige bzw. unregelmäßige Verben aus der deutschen Sprache, im Präsens, Perfekt und Präteritum. Diese drei Tempora werden im Deutschen am häufigsten benutzt und deswegen möchte ich in der vorliegenden Arbeit gebräuchliche Verben auf dem Niveau A1-A2 darstellen. Das Präteritum wird auf diesem Niveau lediglich für die Hilfsverben ´haben´ und [...]

Tehnici și instrumente tradiționale și moderne de îmbunătățire a calității educației, autor Maria Ionescu

Pentru asigurarea calității în educație sunt necesare viziuni strategice emise la nivel de sistem educațional, să fie identificate procesele care se derulează la nivelul sistemului și să se [...]

Aplicație web de comerț electronic cu materiale didactice, autor Maria Ionescu

Această lucrare poate constitui un model de construire a unui magazin electronic în cadrul unui cerc școlar sau a unei discipline opționale pentru elevii liceelor cu profil economic, având în vedere ponderea tot mai mare comerțului electronic în economia mondială.

Lecturați gratuit Aplicație web de comerț electronic cu materiale [...]