Domenii | Autori

Arhiva

Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu

Încercarea noastră, fără a avea pretenția exhaustivității, are ca scop prezentarea modalităților de stimulare și dezvoltare a creativității și valorificarea unor strategii didactice activ-participative la disciplinele Matematică și Științe ale naturii, care pot contribui la dezvoltarea potențialului creativ al elevilor.