Domenii | Autori

Arhiva

Călătoriile în textul literar. Abordare didactică, autor Maria Constantin

Fără îndoială, o exploatare didactică legată de călătorie în textul literar nu poate fi decât salutată cu entuziasm de către elevi şi profesori, aşa ca am apreciat de la bun început tema aleasă de dna prof. Maria Constantin, urmărind cu interes evoluţia elaborării lucrării, în toate etapele ei.
După ce prezintă ipoteza de [...]

Strategii de comunicare în procesul de învăţământ, autor Maria Constantin

Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să dețină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri aspirații, cunoștințe – o înțelegere comună [...]