Domenii | Autori

Arhiva

Metode de predare a literaturii române la gimnaziu, autor Olivia Toader

Scopul general al receptării literaturii în şcoală este formarea gustului estetic, în acest scop general fiind incluse şi alte obiective formative dezvoltarea gândirii, formarea orizontului intelectual-cultural, a concepţiei despre lume şi viaţă, cultivarea dragostei faţă de cultura naţională etc. De aici rezultă şi sarcina specifică [...]