Domenii | Autori

Arhiva

Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain

Importanţa lecturii explicative în cadrul metodicii predării limbii şi literaturii române în ciclu primar a fost şi argumentul principal pentru care am ales această lucrare de licenţă. Am structurat materialul în patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte introductive legate de lectura explicativă. Cel de-al doilea capitol analizează metodele şi tehnicile folosite în predarea şi [...]