Domenii | Autori

Arhiva

Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu

Medierea unei întâlniri adevărate cu literatura impune parcurgerea unor etape succesive, cum ar fi aceea centrată asupra lecturii inocente şi preocupată de valorizarea reacţiei emoţionale faţă de text. În felul acesta lectura poate deveni o experienţă personală sporită, o experienţă ce poate fi prelungită prin reflexia asupra aspectelor lingvistice şi textuale care au făcut-o [...]