Domenii | Autori

Arhiva

Curriculumul la decizia școlii și cum contribuie acesta la profilul de formare al absolventului, autor Anca Nicoleta Patriche

În paginile ce urmează veți găsi pașii corecți pentru a dezvolta o disciplina opțională și veți vedea și cum contribuie aceasta la profiulul de formare al absolventului de gimnaziu, așa cum este el privit din perspectiva disciplinei Limba și literatura română, disciplină din care derivă opționalul supus prezentei cercetări. Vor fi prezentate competențe, atitudini [...]

Pledoarie pentru disciplinele opționale ce dezvoltă creativitatea elevilor, autor Anca Nicoleta Patriche

Tehnologia și modul în care copilul și adolescentul de astăzi se raportează la creativitate oferă oportunități masive de dezvoltare și valorificare a creativității elevilor. Într-adevăr, aceleași resurse sunt și piedici în același timp și sprijinul familiei în procesul de predare – învățare – evaluare este esențial. Tehnologia le permite astăzi elevilor să aibă acces [...]

Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specificului sadovenian din per-spectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice nece-sare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se contu-rează în opera sadoveniană și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel nara-tiv, construind personaje [...]

Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specifice prozei lui Carlos Fuentes din perspectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice necesare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se conturează în opera scriitorului mexican și procedeele prin care acest lucru se materializează la [...]