Domenii | Autori

Arhiva

Studiul suspensiei autovehiculelor – ţinând seama de stabilitatea acestora; aspecte psihopedagogice şi metodice ale predării-învăţării şi evaluării suspensiei autovehiculelor – autor Ing. Ioana Neagoe

Orice tip de autovehicul, proiectat şi construit în ultimii ani, trebuie să răspundă cerinţelor regulamentelor internaţionale sau statale în vigoare, precum şi unor condiţii tehnico – economice. În acest sens constructorii de autovehicule fac cercetări complexe pentru a aplica avantajele progresului tehnic în ceea ce priveşte materialele, tehnologiile de fabricaţie, metodologiile noi de proiectare cu ajutorul tehnicii de calcul pentru optimizarea soluţiilor.
Fiind o explozie de inteligenţă şi creaţie umană, constructorii de autovehicule, respectând întreg ansamblul de factori privind reducerea consumului de combustibil, normele de securitate (activă şi pasivă) precum şi cele de protecţie a mediului ambiant, creează noi tipuri de autovehicule din ce în ce mai performante. Astfel autovehiculul are din ce în ce mai mult o formă impusă de cerinţele de aerodinamicitate, la care se adaugă tendinţele artistice şi de sensibilitate ale publicului şi mărfurilor, moda şi siguranţa în exploatare , asigurată şi de suspensii optimizate care fac ca oscilaţiile ce apar la trecerea autovehicului peste neregularităţile drumului să se atenueze astfel încât să se asigure o bună confortabilitate, stabilitate şi maniabilitate.
Școala, prin funcţiile sale esenţiale, prin educatorii specializați de care beneficiază, prin modul științific de organizare şi desfășurare a activității, reprezintă unul dintre factorii principali de educaţie.
Deşi conceptul de educaţie permanentă, devenit concept de referință în orice demers educațional, modifică azi rolul școlii, importanța acesteia nu scade ci dimpotrivă. Cercetările au demonstrat că în perspectiva educaţiei permanente, rolul școlii devine mai complex şi mai important deoarece “instituirea educației permanente ca realitate socio – educațională presupune drept punct de plecare o educație de bază (inițială) temeinică”. O idee prețioasă demonstrată de aceste cercetări este aceea că “temeinicia formării iniţiale este esențială pentru implementarea educației permanente şi că rabatul făcut la nivelul școlii de bază se plătește foarte scump mai târziu”.

Lucrarea de faţă poate fi un ghid pentru toţi profesorii care se pregătesc pentru obţinerea gradului didactic I, pentru profesorii ingineri care predau construcţia şi funcţionarea automobilului şi pentru elevii din ciclul superior al liceului de la clasele cu profil auto.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Studiul suspensiei autovehiculelor – ținând seama de stabilitatea acestora; aspecte psihopatologice și metodice ale predării-învățării și evaluării suspensiei autovehiculelor, autor Ing. Ioana Neagoe.

ISBN 978-606-577-039-3