Domenii | Autori

Arhiva

Importanţa studiului limbii şi literaturii române în formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic, autor Axinte Laurenţiu

În şcoalã, în general, se dobândeşte capacitatea de a desfãşura activitãţi intelectuale. Foarte devreme apare capacitatea de a gândi, de a cunoaşte, de a avea o activitate raţionalã, de a opera cu noţiuni ştiinţifice. Pregãtirea pe care o oferã şcoala, indiferent de nivel, nu este însã suficientã. Toate cunoştinţele, abilitãţile şi tehnicile deprinse trebuie [...]