Domenii | Autori

Arhiva

Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Această carte, atât de dragă sufletului meu, înfăţişează sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica importanței pe care familia o deţine în educarea şi dezvoltarea psihologică a copilului, o temă destul de amplă, cât şi actuală în secolul XXI, precum şi rezultatele unei cercetări personale în vederea descoperirii stilului parental care [...]

Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu

Majoritatea cercetătorilor sunt preocupaţi să vadă câţi romi nu sunt angajaţi, sau câtor romi li s-a refuzat îngrijirea medicală, dar prea puţini se concentrează pe analiza cauzelor care au determinat de-a lungul timpului această situaţie nefavorabilă a romilor pe teritoriul României şi a altor ţări.. Ori, pentru a putea propune politici eficiente de diminuare [...]

Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu

Vom dezbate criteriile de diagnostic si premisele apariției tulburării de opoziție și comportament sfidător, analizând factorii implicați.
Se prezintă în continuare un tratament recomandat care include pregătirea pentru managementul părinților, psihoterapia individuală, terapia familială, terapia comportamentală cognitivă și formarea competențelor sociale.
Încadrarea problematicii studiate în literatura de specialitate, dezvăluie importanța rolului implicării părinților [...]

Efectele tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Limbajul este esențial pentru viața socială; vorbirea și dezvoltarea limbajului este o piatră de temelie pentru rezultatele reușite de mai târziu, în viață. Cu toate acestea, competențele de vorbire și de limbaj nu se dezvoltă normal în ceea ce privesc majoritatea copiilor, iar cercetările arată că acești copii prezintă un risc mai mare pentru [...]