Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea metodelor didactice în predarea subiectului în ciclul primar, autor Ioan Cristea

Stilul de activitate didactică desemnează felul în care învățătorul organizează și conduce procesul de învățământ, presupunând anumite abilități, îndemânări sau priceperi din partea acestuia.
Ipoteza pe care mi-am propus să o verific în planul practic al realității școlare este dacă, prin abordarea unei mari varietăți de stiluri didactice, prin adaptarea muncii mele diferitelor circumstanțe, performanțele [...]

Predarea subiectului, ca parte de propoziție, în ciclul primar, autor Ioan Cristea

Procesul comunicării presupune în primul rând o serie de relaţii sintagmatice, acestea constituind obiectul de studiu al sintaxei. Tema pe care o voi dezvolta ar dori să ilustreze importanţa subiectului în cadrul predării sintaxei. Elevii sunt mai puţin familiarizaţi cu sintaxa frazei, adică tocmai cu partea cea mai dificilă a gramaticii, care reprezintă în [...]