Domenii | Autori

Arhiva

Familial love and female desire in Jane Austen’s novels, author Iulia Gabriela Anchidin

That Jane Austen pleaded the cause of woman’s dependence in her last novels is also true. This might have been a result of her growing old, of her becoming more melancholic. However, this does not mean that the values she was praising now in women were not true or valuable. I myself agree with these values up to a certain degree.

Whether I achieved my goal when writing this diploma paper or not, I could not tell.

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Familial love and female desire in Jane Austen’s novels”, autor Anchidin Iulia Gabriela

ISBN 978-606-8129-91-4

Ameliorarea comunicării didactice desfăşurată la elevii claselor I-IV, autor Aurelia Mihai

Problema comunicării a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, pedagogi şi practicieni în domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi şi comportamentul unor indivizi comunicativi. Din ce în ce mai mulţi specialişti consideră comunicarea o trăsătură esenţială şi definitorie pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii. Fiecare om dispune, printre celelalte potenţialităţi, de un potenţial de comunicare. Sunt teoreticieni care consideră că potenţialul comunicativ are o forţă autopropulsivă, că se actualizează treptat şi de la sine, evoluţia sa nefiind influenţată de mediu şi de educaţie, care nu ar interveni decât în realizarea unei atmosfere permisive.

Relaţia profesor-elev reprezintă una dintre problemele majore ale învăţământului în general. Sensul formativ al învăţământului contemporan impune mai mult ca oricând luarea în consideraţie a relaţiei învăţător-elev pe fondul căreia se realizează o modelare a comportamentului elevului, precum şi sarcinile complexe ale formării personalităţii acestuia.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Ameliorarea comunicării didactice desfăşurată la elevii claselor I-IV”, autor Aurelia Mihai

ISBN 978-606-8193-20-5

Bazele psihopedagogice ale rezolvării problemelor de aritmetică – autor Carmen-Mihaela Barcan

Problemele de aritmetică, fiind strâns legate cel mai adesea prin însuşi enunţul lor de viaţă, de practică, dar şi prin rezolvarea lor, generează la elevi un simţ al realităţii de tip matematic, formându-le deprinderea de a rezolva şi alte probleme practice cu care se vor confrunta în viaţă.
Rezolvarea sistematică a problemelor de orice tip sau gen are drept efect formarea la elevi a unor seturi de priceperi, deprinderi şi atitudini pozitive care le dau posibilitatea de a rezolva în mod independent probleme, de a compune ei înşişi probleme.

Prin conţinutul lor, prin tehnicile de abordare şi soluţionare utilizate, rezolvarea problemelor de aritmetică conduce la cultivarea şi educarea unei noi atitudini faţă de muncă, a prieteniei, a disciplinei conştiente, dar şi a spiritului emulativ, a competiţiei cu sine însuşi şi cu alţii.
Toate aceste valenţe formative în personalitatea elevilor, pe care le generează procesul de rezolvare şi compunere a problemelor de aritmetică justifică importanţa temei alese, motiv pentru care învăţătorul trebuie să îi acorde atenţia cuvenită.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Bazele psihopedagogice ale rezolvării problemelor de aritmetică” – autor Carmen-Mihaela Barcan

ISBN 978-606-8193-14-4

Diminuarea devianţei şcolare la adolescenţi prin sporirea motivaţiei învăţării – autor Catalina Alisa

Cunoaşterea adolescentului, din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate ştiinţifică şi presupune o mare responsabilitate din partea specialiştilor interesaţi pentru formarea şi dezvoltarea individului. Desfăşurarea unei astfel de activităţi presupune, pe de o parte cunoaşterea teoriilor şi curentelor psihologice şi pedagogice, cunoaşterea muncii de cercetare ştiinţifică şi de utilizare a tehnicilor de investigare folosite în psihodiagnoza, iar pe de altă parte, activitatea cercetătorului, cel care desfăşoară activitatea de strângere a datelor, cel care trebuie să cunoască perioadele de dezvoltare psihică şi să aibă posibilitatea extragerii aspectelor mai importante din bogăţia de date culese.

Tot demersul iniţiat în această lucrare are ca scop general cunoaşterea elevului adolescent şi identificarea acelor factori de personalitate care pot corela semnificativ cu performanţele acestora la învăţătura. A cunoaşte un elev înseamnă a descifra notele dominante ale personalităţii sale, a înţelege şi a identifica motivele care îl determina să acţioneze într-un mod sau altul şi a prevede la ce ne putem aştepta de la el.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Diminuarea devianţei şcolare la adolescenţi prin sporirea motivaţiei învăţării” – autor Catalina Alisa

ISBN 978-606-8193-15-1

Friendship and power in Julius Caesar and in Antony and Cleopatra – author Ionela Iordan

“The present research paper analyzes the Shakespearean theatrical interpretation of the themes of friendship and power in the “Roman plays”, drawing on Roman history, Julius Caesar and Antony and Cleopatra. The main method used in this research paper is the comparative one, analyzing the plays’ thematic contents from a contrastive perspective. Although these themes are common to both plays, characters act in different theatrical situations and, therefore, they are quite distinct in the two plays. Both Roman plays deals with the same historical personages in general, because Shakespeare drew on Plutarch and his presentation of the lives of the famous Roman figures.

Friendship and power are the two driving forces that account for the structure of the characters and the development of the plot in two of Shakespeare’s Roman plays, Julius Caesar and Antony and Cleopatra. The two plays seem to illustrate, up to a certain extent, Cicero’s words “The shifts of Fortune test the reliability of friends” and Carl Jung’s statement that “Where love rules, there is no will to power; and where power predominates, there love is lacking. The one is the shadow of the other.” A parallel can be drawn between the two plays in terms of these two driving forces. The friendship and idealism in Julius Caesar have as counterparts the love and power in Antony and Cleopatra. These two themes are further enclosed into a larger opposition, that between private loyalties and public loyalties.”

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Friendship and power in Julius Caesar and in Antony and Cleopatra” – author Ionela Iordan

ISBN 978-606-8193-13-7

Mihai Eminescu – dramaturg şi teatrolog, autor Deaconescu Ramona – Maria

Legăturile de nestrămutat ale lui Eminescu cu teatrul au început din copilăria cea mai fragedă (când, se ştie acesta improviza pantomime şi tot felul de scene “dramatice”) şi până în 1888 (cu mai puţin de un an de momentul trecerii în eternitate), când a încredinţat contemporanilor si posterităţii, “cântecul de lebădă”, al creaţiei sale, drama Lais, după Emile Augier. În acest răstimp, a încununat, cu consecvenţă, pe lângă activitatea sa poetică şi de prozator, publicist, o neîntreruptă creaţiei în folosul teatrului (ca articlier,doctrinar teatral, cronicar dramatic, copist şi sufleor, precum şi dramaturg esenţial, inconfundabil).

Între 14-18 ani, străbătând ţările române, a făcut cu mult folos transcrieri şi traduceri de teatru, a început tălmăcirea unui monumental op de teorie teatrală şi, nemulţumit de starea literaturii dramatice contemporane, student fiind la Viena şi la Berlin a înfăptuit gigantice turnări în dialog a câtorva secole de istorie naţională. În acelaşi timp, a îmbogăţit necontenit repertoriul dramatic naţional cu creaţii proprii în dramă şi comedie. Acest mare neliniştit al creaţiei s-a rostit deseori poate prea puţin, faţă de cât ar fi vrut! – asupra caracterului şi direcţiilor de dezvoltare ale teatrului naţional.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Mihai Eminescu – dramaturg şi teatrolog”, autor Deaconescu Ramona – Maria

ISBN 978-606-8193-09-0

Valori ale verbelor reflexive – autor Maria State

Lucrarea de faţă vrea să fie un punct de sprijin în clarificarea problemei reflexivităţii, dar aceasta rămâne deschisă, în primul rând pentru că lingviştii nu au ajuns la o definiţie unanim acceptată a diatezei reflexive, definiţie care să satisfacă toate valorile acestei diateze.
Reflexivitatea rămâne o problemă contradictorie şi datorită faptului că părerile lingviştilor sunt discrepante, se contrazic, atât în ceea ce priveşte definirea conceptului de diateză, cât şi în privinţa existenţei sau nonexistenţei valorilor diatezei reflexive.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Valori ale verbelor reflexive” – autor Maria State

ISBN 978-606-8193-04-5

Ghicitori pentru cei mici – autor Ţentea Maria

Ghicitorile sunt un mijloc distractiv prin care copiii descoperă lumea. Ghicitorile stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, descrierea şi evaluarea; stimulează şi exersează inteligenţele multiple; dezvoltă spiritul de observaţie, atenţia, limbajul, cooperarea, spiritul de echipă, toleranţa.
Reprezintă un fel de joc colectiv numit să pună la încercare isteţimea şi abilitatea minţii. Implicit, ghicitorile devin o probă în riturile de iniţiere sau de încercare, un examen nu numai al iscusinţei, ci şi al cunoştinţelor. Deşi ca intenţie directă sunt un joc pur, ghicitorile nu rămân străine de stările afective ale omului, de atitudinea lui faţă de viaţă, faţă de lume.
Folosite în activităţile cu preşcolarii, acestea dezvoltă imaginaţia şi gândirea copiilor, dar ajută şi la dezvoltarea şi îmbogăţirea limbajului acestora.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Ghicitori pentru cei mici” – autor Ţentea Maria

ISBN 978-606-8193-02-1

The role of evil in the short fiction of Nikolai Vasilievich Gogol and Nathaniel Hawthorne – author Croitor Roxana Andreea

“Nikolai Vasilievich Gogol (1809-1852) and Nathaniel Hawthorne (1804-1864) are two writers whose names invariably seem to appear in critical discussion of romantic literature. Very few critics have chosen to examine the works of Gogol and Hawthorne in direct comparison with one another, a fact that seems an even more striking oversight given the voluminous amount of criticism produced on both Gogol and Hawthorne in comparison to Hoffmann or Tieck.

In an attempt to remedy this critical shortfall, I will examine the short fiction of Hawthorne and Gogol together, comparing the manner in which each author uses symbolic and physical embodiments of evil in his work.”

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “The role of evil in the short fiction of Nikolai Vasilievich Gogol and Nathaniel Hawthorne” – autor Croitor Roxana Andreea

ISBN 978-606-8193-01-4

Particularităţi ale limbajului în comerţul electronic – autor Eugen Bartic-Bogdan

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale din ultimii 15 ani a condus la modificări importante în cadrul comunicării interumane, cu efecte deosebite asupra felului în care cei aflaţi în mijlocul acestui proces perpetuu îşi (re)modelează modul de a gândi şi acţiona, ambele dependente de cerinţele evoluţiei. Comunicarea a dobândit în consecinţă noi dimensiuni, şi s-a adaptat gradual la nevoile impuse de ritmul sufocant al vieţii contemporane, liberă de constrângeri scolastice rigide şi de autorităţi tutelare lipsite de perspectiva de ansamblu.

Prezentul studiu îşi propune să opereze o radiografie succintă asupra unei forme inedite de organizare textuală, aceea a limbajului utilizat de factorii implicaţi în comerţul electronic, apelând în acest scop, acolo unde nevoia o impune, la instrumentele semanticii, semioticii, pragmaticii şi ale celorlalte stiinţe ale limbii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Particularităţi ale limbajului în comerţul electronic” – autor Eugen Bartic-Bogdan

ISBN 978-606-8193-00-7

Poezii pentru copii – autor Maria Ţentea

Primăvara

Vine primăvara!
Ghioceii înfloresc.
Deasupra bălţii adânci
Fazanii se-ncălzesc.

Vine primavara!
Soarele răsare.
Pe crengile copacilor
Vezi păsări călătoare.

În aer rândunica
Cu voioşie zboară
Iar greieraşii veseli
Pe noi ne înconjoară!

fragment

Descarcă ediţia online – gratuită – a volumului “Poezii pentru copii” – autor Maria Ţentea

ISBN 978-606-8193-03-8

Mihai Viteazul şi lupta antiotomană (1593-1599) – autor Luiza Minodora Predoiu

Mihai Viteazul, primul unificator al Ţărilor Române, rămâne, în pofida faptului că unii istorici l-au etichetat ca fiind un simplu aventurier şi un condotier, una dintre figurile de marcă din întreaga istorie a românilor.

Alegerea acestei teme din istoria românilor se datorează importanţei pe care o deţine domnia lui Mihai Viteazul în evoluţia raporturilor dintre Ţările române cu Imperiul otoman în Evul Mediu. Parcurgând paginile unei lucrări consacrate unei istorii a Imperiului otoman mi-am pus fireasca întrebare: Cum au fost posibile succesele înregistrate de către Mihai Viteazul, voievodul unei ţări fără potenţial economic şi militar deosebit, în confruntările armate cu Imperiul otoman. O parte din răspunsul la această întrebare îl regăsim în studiul de faţă care ilustrează calităţile ostăşeşti incontestabile ale voievodului muntean, acestea plasându-l printre cei mai mari comandanti militari ai secolului său.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Mihai Viteazul şi lupta antiotomană (1593-1599)”- autor Luiza Minodora Predoiu

ISBN 978-606-8129-96-9

Valenţe formative ale activităţilor de rezolvare şi creare a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi – autor Mihai Sebastian Banciu

Fără a minimaliza alte obiective majore ale învăţării matematicii (formarea priceperilor şi deprinderilor de calcul, rezolvarea problemelor simple, tipice, cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii, formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic, dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate), subliniem rolul deosebit al activităţilor de rezolvare şi de compunere a exerciţiilor şi problemelor. Dintre acestea, rezolvarea problemelor este mai puţin analizată în literatura de specialitate, accentul fiind pus pe rolul activităţilor suplimentare în formarea şi dezvoltarea creativităţii.

Învăţătorul este primul care trebuie să contribuie, în şcoală, la formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevii de ciclu primar, prin corelarea solicitărilor adresate copiilor cu factorii motivaţionali, aptitudinali şi caracteriali implicaţi. Lui îi revine sarcina cheie de a urmării înlăturarea principalelor obstacole din calea creativităţii. Când ne referim la aceste bariere, vizăm în principal problemele legate de timiditate, teama de greşeală, descurajarea şi lipsa perseverenţei. Aşa cum spunea academicianul Solomon Marcus, „greşeala este plata creativităţii”. Încercarea şi eroarea fac parte din procesul creativităţii. Şi nu în ultimul rând, ci poate chiar în primul, pentru a forma personalităţi creatoare, se cere imperios ca el însuşi să fie un autentic creator.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Valenţe formative ale activităţilor de rezolvare şi creare a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi” – autor Mihai Sebastian Banciu

ISBN 978-606-8129-95-2

Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei -Lucrare ştiinţifică- autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea ştiinţifică de faţă abordează Inegalitatea mediilor, una dintre cele mai importante şi mai cunoscute inegalităţi din matematică.

În conţinutul lucrării sunt prezentate diverse demonstraţii ale acestei inegalităţi: prin metode algebrice, geometrice, utilizând noţiuni matematice precum inducţia sau folosind arii.
Cu ajutorul inegalităţii mediilor am construit câteva inegalităţi în triunghi.

În partea finală a lucrării sunt puse în evidenţă aplicaţiile inegalităţii mediilor şi anume: aplicaţii în demonstrarea unor inegalităţi algebrice, demonstrarea unor inegalităţi geometrice, determinarea minimului sau maximului unei expresii algebrice şi, nu în ultimul rând, aplicaţii în fizică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei – autor Antohe Florin-Mihai

ISBN 978-606-8129-61-7

Activitate matematică – Strategii de evaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani – autor Oana Hanganu

La vârsta preşcolară, jocul este cea mai optimă metodă de învăţare, prin care copilul, dincolo de valenţele cognitive, exersează deplin capacităţile fizice şi afective, iar prin regulile asumate prin joc deprinde şi utile abilităţi sociale.

Prin joc, eul copilului se formează şi se dezvoltă eficient, se pune în relaţie cu celălalt, se cunoaşte pe sine.

Prezenta lucrare ilustrează modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani, pe parcursul unor activităţi ce pot acoperi, prin diversitate, săptămânile unui an.

Editura

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Activitate matematică Strategii de evaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani”- autor Oana Hanganu

ISBN 978-606-8129-66-2

Aspecte metodice ale predării literaturii în învăţământul primar – autor Adriana Stancu

Una din tendinţele principale şi permanente care se manifestă în conceperea şi realizarea procesului didactic, oricare ar fi nivelul şcolar sau disciplina de învăţământ …, o constituie intenţia de a realiza scopurile pe care le vizează şi de a obţine o eficienţă cât mai mare. Este în logica acţiunilor umane realizate deliberat ca acestea să se desfăşoare astfel încât să conducă la atingerea scopurilor care, de fapt, le declanşează şi le orientează, pe tot parcursul desfăşurării lor. Acest mod de înţelegere a activităţilor întreprinse conştient este propriu şi proceselor de instrucţie şi educaţie, dat fiind faptul că, întotdeauna ele se desfăşoară în perspectiva unor scopuri şi, în consecinţă, sub semnul eficacităţii.

Sub impactul ideilor privind “calitatea învăţământului” se poate spune că, în vremea noastră, mai mult ca oricând, se manifestă un interes deosebit faţă de problematica pe care o generează tendinţa amintită. Ideea de calitate priveşte activitatea de învăţământ în toate compartimentele ei, dar, în mod pregnant, procesele de instrucţie şi educaţie.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Aspecte metodice ale predării literaturii în învăţământul primar” – autor Adriana Stancu

realocat ISBN 978-606-8129-91-4

Proiectarea didactică la clasa a II-a – autor Melania Banciu

Este bine ştiut faptul că un lucru bine făcut este precedat de o etapă prealabilă. În actul didactic, această etapă premergătoare este proiectarea didactică. Lucrarea de faţă reprezintă o sugestie de realizare a acestui demers extrem de important în procesul de învăţământ, fără a avea pretenţia de a fi un material care nu suportă îmbunătăţiri.

Această carte poate fi un instrument de ajutor pentru învăţătorii / institutorii claselor a II-a. Materialul cuprinde obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare. Succesiunea acestor unităţilor de învăţare este orientativă şi urmăreşte variantele propuse de manualele alternative alese de mine care se regăsesc în fiecare capitol al lucrării precum şi în bibliografie. Rămâne la latitudinea fiecăruia ce manual foloseşte ca suport sau în ce ordine sunt proiectate unităţile de învăţare. Conform schemei orare prezentate, am optat pentru curriculum extins la limba şi literatura română şi matematică, iar ca disciplină opţională am ales „Matematică distractivă”.

Sper ca această carte să fie un real ajutor pentru învăţătorii / institutorii claselor a II-a şi nu numai.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a II-a” – autor Melania Banciu

ISBN 978-606-8129-85-3

Transposition in “From Hilo to Willow Pond” by Daniel Thomas Moran – Iulia Gabriela Anchidin

It is a great pleasure to present you Daniel Thomas Moran and his very beautiful collection of poems, From Hilo to Willow Pond. I am happy to be the one that enables you to read so many interesting poems.

The present paper contains the translation of more than 90 poems but not only. It also contains an introductory essay, in which I made a literary analysis of the author’s poems, a chapter dedicated to the justification of my choices in translating the text, a note on the author and a very interesting interview with the poet himself.

I hope you will enjoy reading this volume at least as much as I did when translating it.

Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Transposition in “From Hilo to Willow Pond” by Daniel Thomas Moran – de Iulia Gabriela Anchidin

ISBN 978-606-8129-79-2

Viziunea liderului clasei şi a elevilor asupra procesului de învăţământ – autor Doina Codrea

Un profesor eficient nu se mai poate cantona într-un singur model explicativ, dar pentru a evita acest lucru trebuie să deţină informaţiile necesare. Opţiunea pentru un anumit model didactic trebuie să reprezinte atât un impuls pentru stimularea creativităţii didactice cât şi o modalitate de afirmare a personalităţii profesorului.

Conţinutul pedagogic al procesului de învăţământ rezultă tocmai din organizarea şi desfăşurarea sa ca urmare a unei succesiuni de fapte, fenomene şi transformări, toate având un substrat şi o fundamentare psihopedagogică, urmărind, în cele din urmă, imprimarea unei direcţii ascendente în dezvoltarea personalităţii umane. Între acţiune, ca proprietate internă a procesului de învăţământ, si produsul său, formarea personalităţii, se stabileşte o relaţie de concordanţă, impusă de folosirea şi aplicarea unor norme şi legităţi psihopedagogice. Cel care se ocupă cu cunoaşterea acestor norme şi legităţi, asigurând în acelaşi timp materializarea lor, este educatorul. Prin aceasta se exprimă rolul său conducător în procesul de învăţământ. Cunoscând şi înţelegând imperativele idealului educaţional şi obiectivele acţiunii educative, precum şi legităţile procesului de învăţământ, el realizează conducerea adecvată a acestui proces.

Această lucrare a apărut din necesitatea de a vedea cum este perceput procesul de învăţământ atât de către profesori, dar mai ales de către elevi; doar cunoscând opiniile ambilor factori implicaţi în realizarea sa se va putea proceda la o îmbunătăţire a calităţii învăţământului românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Viziunea liderului clasei şi a elevilor asupra procesului de învăţământ” – autor Doina Codrea

ISBN 978-606-8129-78-5

Elemente de calcul economic – autor Cohal Daniela Mihaela

În didactica modernă funcţiile evaluării au căpătat o pondere mai mare în procesul de instrucţie şi educaţie. Astfel, cu metodele de evaluare măsurăm nu numai conţinutul învăţământului, volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi dar, trebuie să măsurăm şi gradul în care o seamă de informaţii, cunoştinţe, priceperi, deprinderi dobândite în şcoală au capacitatea virtuală de a se integra practicii sociale, informaţii care să nu constituie o însumare de date, ci să fie instrumente de acţiune asupra realităţii materiale şi spirituale, celule vii ale educaţiei ulterioare permanente.

Altfel spus, scopul principal al evaluării nu este numai notarea. Evaluarea trebuie să furnizeze profesorului date care să-i permită o analiză a strategiilor didactice utilizate pentru realizarea obiectivelor concrete propuse. Evaluarea constituie un mijloc de autoperfecţionare şi pentru profesor nu numai pentru elev.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Elemente de calcul economic” – autor Cohal Daniela Mihaela

Anexele lucrării pot fi descărcate de aici

ISBN 978-606-8129-77-8

Cariera didactică între motivaţie şi performanţă – autor Moise Ion

Plecând de la ideea că profesorul trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu elevii, cadrele didactice, echipa managerială şi părinţii, am încercat în prima parte să analizez care sunt motivele şi criteriile de evaluare ce stau la baza carierei unui dascăl.

Am ales să demonstrez cu ajutorul celor două metode folosite, ancheta şi studiul de caz, care sunt cu adevărat competenţele ce stau la baza carierei unui dascăl considerat drept “competent”, atât de elevi, cât şi de cadrele didactice şi echipa managerială. Aceste studii reprezentâd fenomenul ecranat al temei alese. Nu putem cataloga un profesor drept “bun”, dacă acest lucru nu este perceput în primul rând de elevii (aici găsim “fructul muncii” dascălului) celelalte cadre didactice şi, nu în ultimul rând, de către echipa managerială.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Cariera didactică
între motivaţie şi performanţă” – autor Moise Ion

ISBN 978-606-8129-73-0

Săcelul turistic- ghid al tradiţiilor şi meseriilor tradiţionale, obiceiurilor, de istorie şi geografie locală – de Înv. Peter Maria

S-au împlinit 550 de ani de la atestarea documentară a Săcelului, de istorie scrisă şi nescrisă a localităţii, de când localitatea – urmându-şi drumul prin negura vecurilor – şi-a croit drum în mileniul trei odată cu Maramureşul şi ţara, trecând prin încercări şi biruinţe, prin succese şi eşecuri – muncind şi luptând pentru un loc pe firmamentul judeţului şi ţării…

Meşterii săceleni sunt vestiţi prin preocupările lor. Ei s-au impus, de multă vreme, ca talentaţi creatori în arta populară. Aşa numiţii „butinari”, lucrători în lemn, tăietori, corhănari, sculptori, şi-au manifestat permanent năzuinţa spre dăruirea de frumos, durând locuinţe, mori, pive, obiecte de uz casnic (linguri, cofe, berbinţe, furci, greble de lemn, etc.), şi alte acareturi care le-au dus faima departe.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a Monografiei “Săcelul turistic- ghid al tradiţiilor şi meseriilor tradiţionale, obiceiurilor, de istorie şi geografie locală” – autor Înv. Peter Maria

ISBN 978-606-8129-71-6

Colinde şi obiceiuri de iarnă în folclorul Săcelean – autor Înv. Peter Maria

Copii, tinerii şi adulţii colindă cu ocazia sărbătorilor de iarnă, întru dezmorţirea sufletului şi a cugetului. Colindul este în primul rând o istorie orală a tradiţiilor creştine şi laice ale unei comunităţi: românii şi românismul le adoră !!!

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a culegerii de colinde “Colinde şi obiceiuri de iarnă în folclorul Săcelean” – autor Înv. Peter Maria

ISBN 978-606-8129-72-3