Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte privind compoziţia asociaţiilor bentale cu Balanus improvisus în zona litorală de mică adâncime, autor Alexandra-Cătălina Filimon

Balanus improvisus (Darwin, 1854) este specia cea mai comună de ciriped din Marea Neagră. Dintre ciripede, Balanus este cel mai bun tolerant al apelor dulci. Este extrem de eurihalin şi euriterm lipsind doar din apele Atlanticului şi ale Arcticului. Acesta este prezent chiar şi în Marea Roşie care are o salinitate de 40g/l. Balanus [...]

Poziţia României în Uniunea Europeană din punctul de vedere al indicatorilor de dezvoltare durabilă, autor Alexandra-Cătălina Filimon

Principalii factori ai dezvoltării durabile sunt factorul de mediu, factorul social, factorul economic şi mai nou cel instituţional. Toţi aceşti factori avuţi în vedere duc la o armonizare a dezvoltării societăţii actuale şi la asigurarea unui viitor mai bun generaţiilor următoare.
România a suferit o continuă schimbare după anul 1989. Creşterea economică pe care [...]