Domenii | Autori

Arhiva

Pătrate magice – autor Rodica Ionescu

“Problema şirurilor de numere oferă surprize nebănuite şi m-am gândit să o prezint elevilor, mai ales că avea legătură cu noţiunile învăţate la orele de matematică şi ajută la aprofundarea lor. Este în acelaşi timp „altceva”, o ieşire din banal, din ecuaţiile şi problemele zilnice, de care chiar şi cadrele didactice se plictisesc. Deşi este o temă de matematică distractivă, aflarea unei singure soluţii este destul de complicată, motiv pentru care le-am prezentat elevilor câteva metode ingenioase descoperite cu câteva secole în urmă de savanţi precum: Bachet de Meziriac, La Hire etc.

Cu excepţia pătratului magic de 3 care are o singură soluţie, celelalte au un număr mare de soluţii, iar aflarea lor prin calcul este practic imposibilă. Aceşti savanţi au oferit câteva metode care „ocolesc” calculele, dar oferă mai puţine soluţii sau doar una…. Prezentarea acestor metode constituie pentru elevi un punct de plecare în studiul permutărilor, combinărilor şi al matricilor. În prezent, datorită descoperirii calculatorului ca sprijin în munca omului, şi având la îndemână tehnicile de programare moderne, mi s-a părut interesant să transpun aceste metode în programe pentru aflarea soluţiilor. Rezultatele acestora sunt salvate în fişiere text, ca apoi să poată fi utilizate sub formă de baza de date pentru o aplicaţie. ”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Pătrate magice – de Ionescu Rodica.

Adiţional, puteţi descărca aplicaţia “Pătrate magice” (arhiva zip), realizată de autoare.

ISBN 978-606-8129-58-7

Parlé et écrit dans le français contemporain – Dinu Cristina Ionela

“Ce travail est orienté vers des problèmes généraux sur l’oral et le scriptural, dans le français contemporain plus précisément sur la recherche de leurs traits spécifiques. Avant toute investigation il est nécessaire de tracer le partage de ces zones où la langue se réalise, si l’on veut d’abord comprendre ce que parler où écrire signifie ; si l’on veut, ensuite, relever les traits qui marquent la pertinence de l’une ou l’autre.

Le roman contemporain intègre de plus en plus dans sa syntaxe et dans son vocabulaire, le français quotidien parlé. Tout le monde ayant appris à lire les livres étant plus abondants, le français parlé n’est plus aussi divers, aussi dialectisant ou patoisant.”

de l’auteur

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Parlé et écrit dans le français contemporain – Scris şi citit în franceza contemporană – de Dinu Cristina Ionela

ISBN 978-606-8129-51-8

Rolul centrului de documentare şi informare în optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare la disciplina Geografie – autor Maria – Magdalena Popa

Fiecare profesor dedicat elevilor, prins în angrenajul complicat al reformei învăţământului, pentru îndeplinirea dezideratelor acesteia şi a idealului educaţional prefigurat în Legea Învăţământului, caută răspunsuri la întrebările:
• Cum se centrează învăţarea de la cunoştinţe declarative, spre cunoştinţe procedurale, atitudini, competenţe şi metacunoştinţe?
• Cum se pot diminua sau înlocui în lecţie momentele de predare centrate pe profesor cu momente de învăţare autentică şi evaluare centrate pe elev?
• Care sunt formele de organizare, strategiile, metodele şi tehnicile, prin care elevul este determinat să înveţe implicit şi explicit, conştient şi durabil, pentru a nu mai fi doar un ecou al conţinuturilor transportate de profesor ori de manuale?

Şi lista întrebărilor care ne frământă devine cu fiecare zi mai lungă!

Este Centrul de Documentare şi Informare un răspuns la aceste întrebări?
Este Centrul de Documentare şi Informare o soluţie viabilă a optimizării procesului de predare – învăţare – evaluare?

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Rolul centrului de documentare şi informare în optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare la disciplina Geografie – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-48-8

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XII-a – Romana Şufană

Ca şi în anterioarele Ghiduri publicate (pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a), noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

“Ne gândim acum mai ales la examenul de bacalaureat, când elevii trebuie să îşi fi însuşit deja toate noţiunile elementare de literatură, iar acum să opereze cu ele.

De aceea, în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a XII-a, vă propunem şase studii de caz (3 în plus pentru elevii din clasele de filologie), trei prezentări de curente culturale/literare şi o dezbatere, pe lângă textele diferite faţă de ceilalţi ani şcolari, chiar dacă autorii rămân cam aceiaşi.

Sperăm să ajutăm în demersul didactic al începătorilor şi nu numai, iar pentru elevi să fim un real sprijin în procesul de învăţare permanentă.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română” – autor prof. Romana Şufană

ISBN 978-606-8129-43-3

Ora de Limba română – atelier al minţii şi al sufletului – autor Şerban Daniela

Copilul de astăzi se vede nevoit să răzbată prin noianul de “ispite” facile şi aflate mereu la îndemână, de informaţii abundente pe care adesea nu ştie să le selecteze, să le prelucreze, să le înţeleagă. Fără a încerca să minimalizez rolul informaţional pozitiv al televiziunii, radioului, presei, cred că tânărul trebuie să aibă mai întâi impactul cu textul literar, cu valorile perene ale literaturii de bună calitate. Acestea sunt, neîndoielnic, izvorul celor mai adânci modele existenţialiste şi suportul pe care se pot fonda viitorii beneficiari avizaţi cu informaţie de orice fel.

Dar ca sufletul copilului să ajungă să vibreze la acordurile “întâiului poem al unui popor” (Blaga) el trebuie să fie iniţiat, îndrumat şi ajutat să ajungă să înţeleagă ceea ce e dincolo de cuvinte, să fie în stare să se transpună. Iar acest rol de “dirijor din umbră” îi revine dascălului.

Lucrarea de faţă se vrea o prezentare a încercării unui dascăl de a reface legătura copil-carte, un studiu perfectibil a celor mai eficiente căi (metodice) de a aduce textul literar mai aproape de sufletul tinerilor, de a face din lectură o necesitate, o pasiune, un mod de explorare a lumii interioare şi exterioare, a vieţii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ora de Limba română – atelier al minţii şi al sufletului – autor Şerban Daniela

ISBN 978-606-8129-41-9

Rolul jocului în asigurarea continuităţii între activitatea din grădiniţă şi cea şcolară – autor Păuna Adriana-Camelia

În această lucrare încerc să împărtăşesc rezultatele bune obţinute prin folosirea jocurilor didactice cu rol în pregătirea trecerii la activitatea de tip şcolar. In acest scop voi realiza o grupare a jocurilor didactice cele mai potrivite, folosind metodele si modalităţile de desfăşurare riguros ştiinţifice, mijloacele de învăţământ cele mai potrivite prin care să se realizeze procesul de formare a deprinderilor intelectuale necesare desfăşurării cu succes a activităţilor viitoare.

Pornind de la această ipoteză, mi-am propus să prezint câteva jocuri didactice folosite la dezvoltarea limbajului si a comunicării orale, cunoaşterea naturii si activităţile cu conţinut matematic prin intermediul cărora am urmărit să realizez sarcinile instructiv-educare privind trecerea preşcolarului la regimul şcolar.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Rolul jocului în asigurarea continuităţii între activitatea din grădiniţă şi cea şcolară – autor Păuna Adriana-Camelia

ISBN 978-606-8129-42-6

Medierea conflictelor în şcoală – de Florina Chirvasiu

Într-o colectivitate umană trebuie să acceptăm conflictele ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de grup, deoarece orice grup uman cuprinde membri cu personalităţi diferite, cu motivaţii diferite şi cu un potenţial de muncă şi creaţie care variază în limite foarte largi.

În urma derulării etapei de cercetare a acestei lucrări, concluziile care ies la iveală arată că tinerii se confruntă cu numeroase conflicte, pe care de cele mai multe ori încearcă să le nege, reprime, camufleze sau soluţioneze de tipul câştigător-învins sau învins-învins, această realitate atrăgând după sine o serie de efecte negative, printre care: scăderea implicării în activitate, diminuarea sentimentului de încredere în sine, polarizarea poziţiilor şi formarea de coaliţii, dileme morale, dificultăţi în luarea deciziilor.

Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să fie pregătit pentru a preîntâmpina conflictele cu care se confruntă şi a le evita atunci când e cazul, sau cel puţin a le rezolva în cel mai bun mod, astfel încât atât el, cât şi cei implicaţi să nu fie stopaţi în acest proces de schimbare şi de evoluţie şi, deci, de dezvoltare personală.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Medierea conflictelor în şcoală – de Florina Chirvasiu

ISBN 978-606-8129-40-2

Conflictul colectiv de muncă – autor Boba Cristina-Stela

Un mare magician spunea că „nu sunt atâtea grăunte de nisip câte conflicte sunt în lume”. De aceea am căutat să stabilesc cauzele conflictelor şi să realizez o clasificare a lor şi, pornind de la premiza că orice conflict se poate rezolva, am încercat să stabilesc câteva modalităţi de rezolvare ale conflictului.

De-a lungul istoriei umanităţii au fost consemnate o serie de conflicte atât în domeniul economic cât şi social, militar. Experienţa a arătat că cele mai complexe probleme îşi pot găsi rezolvarea prin dialog între părţi de bună credinţă, sincere, doritoare să le soluţioneze.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Conflictul colectiv de muncă – autor Boba Cristina-Stela

ISBN 978-606-8129-39-6

Ioan Slavici şi destinul său epic – autor Andreescu Costinela-Denisa

Considerat drept întemeietorul nuvelei româneşti moderne, Ioan Slavici are meritul de a fi împins în prim plan realităţile tragice ale satului românesc de la sfârşitul secolului trecut pe care le-a surprins la dimensiuni şi proporţii cu adevărat memorabile, robuste.

Se năştea astfel odată cu el o adevărată direcţie literară aceea a realismului ţărănesc, viguros, ilustrat mai târziu de nume ca Rebreanu, Agârbiceanu, Pavel Dan, Titus Popovici. La început a fost însă Ioan Slavici…

Nuvelistica lui Slavici s-a impus dintr-un bun început ca un exemplu creator în privinţa temeiniciei cu care autorul a ştiut şi a înţeles să motiveze artistic, în plan psihologic, toate demersurile existenţiale ale eroilor săi, impunând o întreagă tipologie ţărănească, dimensionată în jurul ideii de unitate a familiei, ca punct de echilibru moral stabil în acest univers primordial al satului aspirând spre condiţia lucidă a modernizării, a propăşirii sale. Traversând nuvelistica lui Slavici se observă evoluţia perspectivei de abordare a problematicii lumii ţărăneşti. Prozatorul cuprinde epopeic toate temele majore ale mediului ţărănesc, cu profundele lor rezonanţe în plan psihologic, realizând o vastă, inegalabilă frescă socială, a elementului poporan de la finele secolului trecut românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ioan Slavici şi destinul său epic – autor Andreescu Costinela-Denisa

ISBN 978-606-8129-36-5

Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea, fie şi treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe Terra.

Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.

Incontestabil, problemele ridicate de mediul înconjurător constituie, la scara planetară, unul din dosarele cele mai acute, grave şi complexe ale contemporaneităţii. Mediul înconjurător este strâns legat de domeniile economiei, energiei, populaţiei, biologiei şi medicinei în aşa fel încât, într-o interdependenţă practic imposibil de desfăcut, toate aceste domenii se influenţează reciproc, tendinţele apărute într-unul reverberând, inevitabil, într-o perioadă mai apropiată sau mai îndepărtată, în celelalte.

Prezenta lucrare îşi propune să surprindă starea mediului în municipiul Buzău şi în împrejurimile acestuia, analizând fiecare component de mediu în interrelaţie cu factorii antropici, să determine sursele de poluare şi să prezinte măsurile de prevenire a degradării acestuia. În ultima secţiune a lucrării au fost evidenţiate unele modalităţi de valorificare în plan metodic a conţinutului ştiinţific (inclusiv metode de studiere cu elevii a fenomenelor şi cauzelor care le produc).

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-37-2

Metode variaţionale în studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea de faţă are un pronunţat caracter ştiinţific, abordând metode variaţionale cu ajutorul cărora se studiază ecuaţiile operatoriale.

Este alcătuită din 3 capitole:

  • Capitolul I – Elemente de teoria spaţiilor Hilbert în care sunt abordate noţiuni elementare despre spaţii Hilbert, teoreme de analiză funcţională foarte importante. Tot în acest capitol sunt prezentate clase de operatori , iar în final câteva probleme legate de teoria spaţiilor Hilbert

  • Capitolul II – Metoda variaţională în studiul operatorilor liniari şi pozitiv definiţi. În acest capitol se prezintă teorema variaţională fundamentală, apoi cea întărită cât şi o caracterizare a soluţiei generalizate a ecuaţiei Au=f

  • Capitolul III – Metoda variaţională în studiul operatorilor neliniari cu diferenţială simetrică şi pozitiv definită.

  • Autorul

    Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode variaţionale în_studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

    ISBN 978-606-8129-29-7

Simbol şi semnificaţii în Pădurea Spânzuraţilor de Liviu Rebreanu – Constanţa-Eugenia Jumugă

Cu Liviu Rebreanu se începe o nouă eră în evoluţia romanului românesc. Nu în zadar N. Creţu îl consideră constructor al romanului (alături de Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu). Caracteristic pentru romanele lui este îmbinarea procedeelor tradiţionale şi noi: preferă un narator omniprezent şi omniscient, dar totodată introduce în operele sale tehnici moderne (tehnica punctelor de vedere, monologul interior, fluxul de conştiinţă etc). Recurgând la diverse modalităţi de investigaţie în procesul de explorare a subconştientului în momentele de criză, prin talentul său, Liviu Rebreanu a contribuit considerabil la constituirea romanului psihologic românesc.

În virtutea acestui fapt, Liviu Rebreanu se remarcă în “Pădurea Spânzuraţilor”, în comparaţie cu alţi scriitori români, prin forţa analizei psihologice, pe care o întreprinde pe registrele conştientului şi subconştientului. Totodată, el se remarcă şi prin puterea de a da expresie artistică interiorităţii răvăşite si complexităţii caracterologice a eroului care trăieşte în acelaşi timp drama momentului istoric şi drama general-umană a victimelor războiului. Datorită acestor virtuţi, “Pădurea Spânzuraţilor” se înscrie printre realizările cu valoare ale literaturii române.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Simbol şi semnificaţii în Pădurea Spânzuraţilor de Liviu Rebreanu
– Constanţa-Eugenia Jumugă

ISBN 978-606-8129-27-8