Domenii | Autori

Arhiva

Les activités ludiques comme facteur de motivation dans l’enseignement du FLE, autor Angela Bogdan

Le jeu est un moyen qui suscite chez les jeunes le désir d’apprendre. Je pense que l’utilisation du jeu est une nécessité dans la classe d’une langue étrangère. Comme activité de divertissement, le jeu fait la leçon évidemment plus attrayante. Pendant une leçon habituelle (traditionnelle) l’élève doit normalement se tenir tranquille, écouter, écrire, répondre [...]

Managementul ariilor protejate din România, autor Angela Bogdan

Ariile protejate, delimitate ca zone în care scopul principal îl constituie conservarea şi protecţia naturii şi a valorilor culturale, sunt importante pentru toate segmentele societăţii. Au potenţial deosebit pentru a deveni modele de dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se promovează, mai mult decât în alte zone, managementul durabil al resurselor [...]