Domenii | Autori

Arhiva

Tudor Arghezi – cântăreţ al omului, autor Trifu Dorina Nela

Autoarea subliniază unicitatea creaţiei argheziene în epocă, datorate limbajului artistic novator şi originalităţii viziunii poetice. Se demonstrează cu argumente forte faptul că poetul se situează între tradiţionalism, sub aspect ideatic, şi modernism, având în vedere expresivitatea unui limbaj menit să şocheze cititorul. Paradoxal, reiese ideea că, deşi poetul este ancorat în vechea tradiţie românească, totuşi nu este un tradiţionalist, modernitatea fiind cea pregnantă.

Capitolul al doilea descrie întreg universul celui ce a debutat precoce, la 16 ani, sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski, cu toate temele, motivele poetice şi speciile literare abordate, de la universul liric al boabei şi al fărâmei la tema jocului, apoi cea religioasă, poezia urâtului, lirica erotică, poezia filozofică, tema socială, moartea,timpul, regăsite toate în amplele volume semnate de poet.

Al treilea capitol comentează într-o manieră proprie universul volumului mai puţin cunoscut de unii, dar bine studiat de doamna profesoară, al volumului ”Cântare omului”. Se face apoi o trecere logică spre tematica socială surprinsă în volumul ”1907- Peizaje”.

În final, receptarea critică a poeziei argheziene aduce în prim plan generaţia de critici contemporani lui Tudor Arghezi, care fie l-au apreciat, fie l-au contestat cu arme puternice.

Prof. dr. Maria CRĂCIUN, Colegiul Tehnic
Costin D. Neniţescu, Piteşti

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tudor Arghezi –
Cântăreţ al omului, autor Trifu Dorina Nela.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-623-4

Comunicarea interpersonală, autor Trifu Dorina Nela

În studiul care ne stă înainte, puteţi găsi o analiză laborioasă asupra comunicării interpersonale sub diferitele ei aspecte şi anume:
– comunicarea manager- profesor;
– comunicarea manager elevi;
– comunicarea manager- personal administrativ;
– comunicarea manager- comunitate locală;
– comunicarea profesor-elev;
– comunicarea profesor- profesor;
– comunicarea elev- elev;
– comunicarea părinte- profesor- elev.

Aceste tipuri de comunicare între persoanele de la Grup Şcolar de Chimie Industrială Piteşti au fost analizate atât prin prisma tipului de comunicare: verbală sau nonverbală, iar unele răspunsuri au fost imaginate, pentru a oferi un model optim de studiu de caz privind comunicarea. Stăm la şcoală şi dialogăm cu colegii de serviciu, elevii ne ascultă când explicăm lecţia, citim cărţi şi reviste, vorbim cu prietenii, ne uităm la TV şi comunicăm prin internet.

Lucrarea include şi un studiu de caz pornind de la completarea unor chestionare despre comunicare de către diferite persoane din şcoală: manager, profesori, elevi, părinţi, personal administrativ, biblioteară, pedagogi. Chestionarele au fost interpretate pentru a scoate în evidenţă calitatea comunicării în şcoală.

Acest studiu de caz a fost realizat şi pentru a vedea modalităţile de comunicare în şcoală, deoarece studiile arată că 70% -80% din timpul petrecut la muncă îl petrecem într-o formă de comunicare. Citim sau scriem rapoarte, dezbatem probleme în consiliile profesorale, ne ascultăm colegii, discutăm cu managerii şcolari, transmitem nişte informaţii elevilor noştri.

Prof. dr. Maria CRĂCIUN, Colegiul Tehnic
Costin D. Neniţescu, Piteşti

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Comunicarea interpersonală, autor Trifu Dorina Nela.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-624-1