Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte psihosociale ale învăţării şcolare. Relaţia dintre suport social, scopuri şi performanţă şcolară, autor Iulia Eugenia Amaricuţei

În ultimii ani, deşi există numeroase studii legate de motivaţie, din punct de vedere teoretic nu s-au mai făcut progrese remarcabile. Majoritatea acestor studii fie că insistă pe identificarea relaţiilor dintre aspectele cognitive şi motivaţie, fie pe aplicaţiile în care sunt exploraţi determinanţi ai motivaţiei sau consecinţe ale acesteia pentru activitatea individuală. Din prima [...]