Domenii | Autori

Arhiva

Activitatea integrată în domeniul experienţial Ştiinţe, autor Maria Alis Chirac

Am realizat această lucrare din dorinţa de a transmite ideea că desfăşurarea activităţilor instructiv – educative din grădiniţă, în manieră integrată, are un mare avantaj asupra dezvoltării personalităţii copilului, asupra formării concepţiei de a învăţa în mod activ, cu accent pe cercetare, descoperire, formare de priceperi, deprinderi, abilităţi.

Lecturați gratuit [...]

Atitudinea cadrelor didactice faţă de schimbare, autor Maria Alis Chirac

Societatea este într-o continuă evoluţie, iar sistemul de învăţământ trebuie sa se alinieze la problematica educaţiei pentru schimbare care ar permite creşterea şanselor de grăbire a acestei evoluţii.
Membrii societăţii trebuie nu numai să recepţioneze schimbările care intervin, ci să depună un efort de provocare şi promovare a schimbărilor educaţionale, devenind astfel, principalii pioni ai [...]