Domenii | Autori

Arhiva

Valoarea basmului în literatura pentru copii, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Literatura pentru copii este parte integrantă a literaturii naţionale şi universale. Aceasta începe cu literatura populară, cu basmul şi poveştile, continuă cu legenda, snoava, apoi cu creaţiile lirice, cu povestiri şi romane cu tematică variată. Dar basmul ocupă un loc aparte, fiind revelaţia cea mai profundă a sentimentului popular. Nicăieri nu pot [...]

Moduri de predare a basmului. Valoarea instructiv-educativă a basmului cult, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Basmele şi poveştile poartă in ele tezaurul limbii române în ceea ce are ea mai specific. Ascultându-le, copilul sesizează o dată cu conţinutul şi construcţia limbii, frumuseţea ei, expresiile ei plastice. Lectura basmelor şi poveştilor contribuie la educaţia morală a copiilor. În multe basme sunt evocate scene din lupta eroică a poporului [...]

Elemente de mitologie în literatura română, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Mitologia a avut un impact semnificativ asupra literaturii române de-a lungul istoriei, influențând atât operele clasice, cât și cele moderne. De-a lungul secolelor, scriitorii români au folosit elemente mitologice pentru a-și crea operele și pentru a exprima idei și concepte complexe.

Lecturați gratuit Elemente de mitologie în literatura română, autor [...]