Domenii | Autori

Arhiva

Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu, autor Prof. Elena-Mihaela Tomescu

Lucrarea ”Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu” are ca obiectiv perfecționarea continuă a problematicii predării-învățării istoriei în școală folosind metodele activ-participative, formative și informative, la nivelul cerințelor precizate de noul curriculum pentru disciplina istorie și al standardelor atinse în literatura de specialitate, astfel încât elevii să-și însușească [...]