Domenii | Autori

Arhiva

Să descoperim cititul. Exerciții și teste pentru formarea competențelor de citit, scris, autor Doinița Sîmpetru

M-am gândit să proiectez acest auxiliar care să corespundă nevoilor elevilor, având în vedere faptul că la baza interacțiunii umane stă – comunicarea.
Elevii vor fi capabili astfel, să folosească limba română pentru a înțelege și exprima realități complexe, să-și dezvolte capacități de a înțelege și a recrea [...]

Excelență și performanță – auxiliar pentru exersarea și aprofundarea competențelor matematice în clasele a III-a și a IV-a, autor Doinița Sîmpetru

Am gândit ca această lucrare să dezvolte capacitatea elevilor de a efectua operații logice de analiză, sinteză, comparație, abstractizare, generalizare, concretizare, de a explica logic, pe baza unor argumente, de a efectua raționamente inductive, deductive și prin analogie, de a gândi divergent, de a transfera cunoștințele în situații diferite, de a se autoevalua, [...]