Domenii | Autori

Arhiva

Instrumente de evaluare clasică și alternativă la disciplina istorie – învățământul primar, autor Roberta-Alexandra Anton

Viziunea unui cadru didactic care predă în învățământul primar în ceea ce privește obiectul, scopul și funcțiile evaluării determină în mod sugestiv rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare. Această concepție se regăsește atât în alegerea metodelor și procedeelor de evaluare, cât și în integrarea acestora în procesul instructiv-educativ. În acest mod, procedeele și metodele [...]