Domenii | Autori

Arhiva

Formarea conduitei morale la vârstă preşcolară, autor Simona-Mihaela Onu

Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase ca perioada preşcolară. Expresia celor 7 ani de acasă, pe care omul îi are sau nu, reflectă tocmai importanţa constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi pun pecetea pe comportamentele viitoare tocmai în această perioadă a prescolarităţii.