Domenii | Autori

Arhiva

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico – plastice, autor Monica Herczeg

Se ştie că prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi delicateţea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează.
Deşi determinată genetic, ea se modelează prin educaţie, pentru că, aşa cum precizează I. Neacşu (1978), „personalitatea [...]