Domenii | Autori

Arhiva

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Primul capitol abordează câteva noțiuni de teoria grupurilor necesare celorlalte capitole, care urmează.

Cel de-al doilea capitol începe cu definirea noțiunii de permutare (substituție), a compunerii (produsului) permutărilor și proprietăților compunerii…

În [...]

Tipuri de extinderi algebrice, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

În primul capitol sunt sunt abordate câteva noțiuni introductive referitoare la corpuri comutative.

În cel de-al doilea capitol sunt introduse diferite tipuri de extinderi algebrice, cum ar fi adjuncționare unei mulțimi la [...]