Domenii | Autori

Arhiva

Strategii psiho-sociale de abordare a devianței la vârsta școlarului mic, autor Alina-Mihaela Poiană

În urma cercetărilor realizate de specialiști în domeniul comportamentelor deviante, s-a constatat că au fost înregistrate progrese în dezvoltarea, aplicarea și perfecționarea tehnicilor de cunoaștere a dezvoltării psihice a elevilor în copilărie, ajungându-se astfel la o distingere a categoriilor de copii, direct proporțională cu capacitatea lor de reacție la cerințele societății. În rândul [...]

Modalități de intervenție pentru copiii cu dificultăți de învățare la matematică, autor Alina Mihaela Poiană

Le travail intitulé Les méthodes d’intervention pour les enfants avec des difficultés d’ap-prentissage en mathématiques, décrit, dans la section pertinente de la théorique, la synthèse d’une étude détaillée présentée dans la littérature qui traite le problème des difficultés d’ap-prentissage rencontrées chez les jeunes élèves, leurs caractéristiques, mais comprend [...]