Domenii | Autori

Arhiva

Eficienţa activităţilor diferenţiate matematice cu elevii din ciclul primar, autor Hoca Letiţia Carmen

În contextul actual, al intensificării eforturilor de redimensionare a politicii educaţionale în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de acces şi reuşită ale tuturor copiilor, indiferent de natura „diferenţelor” dintre ei, această lucrare doreşte a veni în sprijinul tuturor cadrelor didactice, în spiritul preţuirii şi abordării psihopedagogice a diversităţii elevilor, îmbinând un minim necesar de teorie cu utile sugestii practice.

Organizarea activităţii diferenţiate este cu atât mai necesară la matematică, cu cât la această disciplină de bază se constată cele mai frecvente rămâneri în urmă la învăţătură şi cele mai mari diferenţe între elevi,iar dificultăţile întâmpinate au cauze foarte diferite,ce nu pot fi combătute decât prin exerciţii diferenţiate concepute în mod adecvat.

Munca cu fişele, separate pe grupe de nivel, cu accent pe cele de sprijinire a elevilor rămaşi în urmă, reprezintă o mare valoare practică în şcoală , deoarece pe de-o parte previne rămânerea în urmă a elevilor cu dificultăţi la învăţătură şi astfel se poate contribui la eliminarea eşecului şcolar, iar pe de altă parte, stimulează elevii dotaţi cu aptitudini deosebite la obiectul matematică, cultivându-se creativitatea şcolarilor avansaţi.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Eficienţa activităţilor diferenţiate matematice cu elevii din ciclul primar, autor Hoca Letiţia Carmen.

ISBN 978-606-577-116-1