Domenii | Autori

Arhiva

Mеdіеrеа șі nеgοсіеrеа сοnflісtuluі în οrgаnіzаțііlе școlare, autor Alina Petrea

Pеntru а fасе fаță unеі ѕіtuаțіі сοnflісtuаlе, іndіvіzіі trеbuіе ѕă аіbă în vеdеrе unеlе аѕpесtе сu prіvіrе lа сοnflісt, șі аnumе сă асеѕtа fасе pаrtе dіn vіаțа сοtіdіаnă, сă [...]

Jocul didactic în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă – lucrare științifică -, autor Alina Petrea

În vederea pregătirii treptate a copiilor pentru activitatea şcolară, este necesar să se asigure o gradare progresivă a raportului dintre activităţile libere, independente şi cele dirijate, în care preponderenţa să revină totuşi activităţilor dirijate – [...]

Importanţa managementului stresului în instituţiile de învăţământ preşcolar, autor Alina Petrea

Criza educaţiei nu loveşte doar societatea românească. Consecinţele ei au continuat să degradeze condiţiile de muncă şi viaţă ale educatorilor din întreaga lume. Lipsa de credibilitate a politicilor [...]

Contribuția jocului didactic la dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari – lucrare ştiinţifică, autor Alina Petrea

Jocul didactic dezvoltă copiilor capacitatea de a-şi construi şi realiza trăirile, copilul are posibilitatea să-şi dezvolte într-un anumit grad gândirea şi limbajul. Copilul cucereşte mijloacele gândirii logice, desprinzăndu-se din [...]