Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de însuşire a normelor ortografice şi de punctuaţie în clasele I-II – Carmen Mihaela Negreţ

Determinată de dorinţa de a face o prezentare analitică a modalităţilor prin care se pot însuşi normele de ortografie, ortoepie şi punctuaţie la clasele I-II, lucrarea este rodul credinţei autoarei, D-na Instit. Carmen Mihaela Negreţ, că sarcina cultivării limbii române este o îndatorire patriotică a fiecăruia dintre noi, aceasta însemnând „a transmite de la [...]