Domenii | Autori

Arhiva

Metodica rezolvării problemelor de mecanică, autor Angela Pestrițu

Scopul acestei lucrǎri este elaborarea unui îndrumar metodic privind rezolvarea problemelor de fizică din capitolele prevǎzute în lucrare pentru învăţământul preuniversitar. Am prevăzut acest lucru deoarece în procesul de instruire la fizică, o atenţie deosebită se acordă rezolvării problemelor.Aproximativ o treime din timpul total acordat activităţii de instruire la fizică este repartizat activităţii de [...]