Domenii | Autori

Dimensiunea filosofico-religioasă a poeziei blagiene, autor Mioara Irimia

Dacă epoca romantică a dat literaturii române şi chiar celei universale pe unul dintre cei mai mari poeţi, şi anume pe Mihai Eminescu, epoca modernă şi mai ales perioada interbelică, la rândul ei, va genera un curent literar fără de care complexitatea poeziei româneşti ar fi avut de suferit. Din pleiada de autori moderni, [...]