Domenii | Autori

Arhiva

Stimularea creativității prin activitățile didactice din perioada școlarității mici, autor Ioana Alexandra Văduva

Creativitatea poate fi înțeleasă și ulterior stimulată doar de către cadrele didactice ce posedă creativitate. Cu cât creativitatea este mai extinsă la învățător, cu atât stimularea și dezvoltarea e este mai pregnantă la copii. Un învățător creativ aduce în atenția copiilor activități diverse ce le dezvoltă creativitatea, creatoare devenind chiar și cele mai [...]

Metode de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, autor Ioana Alexandra Văduva

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite.
Educaţia integrată [...]