Domenii | Autori

Arhiva

Analiza izvoarelor principiului egalităţii … – autor Cazacu Adrian Nicolae

Prăbuşirea comunismului în estul Europei în 1989 a permis conturarea unui nou context social şi politic, având un rol deosebit de stimulativ în dezvoltarea economiei unei societăţi. Experienţa fostelor ţări comuniste din Europa de Est a scos în evidenţă faptul că egalitatea socială deplină a oamenilor nu poate fi realizată cu adevărat nici prin desfiinţarea proprietăţii private, nici prin aplicarea unor programe de protecţie socială extrem de generoase.

Această prăbuşire a fost urmată de procesul de tranziţie spre o societate bazată pe egalitatea de şanse, de tip liberal, proces în care se află toate ţările foste comuniste din Europa, inclusiv România.

În acest context, în care principiul egalităţii începe să devină o adevărată piatră de temelie a legislaţiei mondiale, consider că ar fi benefic şi interesant un studiu al izvoarelor acestui principiu din legislaţia românească comparativ cu cele ale legislaţiilor europene, pentru a analiza modalităţile sale de aplicare şi de implementare în societatea contemporană.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Analiza izvoarelor principiului egalităţii din legislaţia română în contextul integrării euro-atlantice a României şi al globalizării – autor Cazacu Adrian Nicolae

ISBN 978-606-8129-22-8