Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic, autor Diana Pojar

Pedagogia modernă, întemeiată pe interesele spontane ale copilului, trebuie în mod firesc să atribuie o mare importanţă tendinţei ludice predominante, ca să nu zicem exclusive, în timpul unei lungi perioade a evoluţiei ontogenetice.
Copilul în perioada preşcolară şi şcolară mică se caracterizează printr-o dezvoltare din punct de vedere fizic şi mai ales psihic. Au loc [...]

L’Année dernière à Marienbad, du ciné-roman d’Alain Robbe-Grillet, au film d’Alain Resnais, auteur Gabriela-Alexandra Gârlea

L’Année dernière à Marienbad est un ciné-roman écrit par Alain Robbe-Grillet en 1961, mais également un film en noir et blanc sorti dans la même année, réalisé par Alain Resnais à partir du scénario et du découpage d’Alain Robbe-Grillet. Bien que le romancier soit devenu célèbre par son premier roman Les Gommes, qui [...]

Proiectarea activităților din perspectivă interdisciplinară, autor Florica Opriş

Satisfacţia noastră, a dascălilor, nu constă în a vedea dacă elevul a reprodus lecţia citită, compunerea sau comentariul dictat, cuvânt cu cuvânt, ci a-i pune în evidenţă talentul de a-şi realiza propriul rezumat, propria compunere. Elevul nu trebuie să fie o maşină de memorat, ci trebuie să fie creator, iar viaţa lui în cadrul [...]

Suport de curs fizică, a XIII-a seral, autor prof. Dochia Șerpar

Cuprinde capitolele:
Teoria relativității
Fizica cuantică
Fizica atomică
Fizica nucleului

Descărcaţi gratuit Suport de curs fizică, a XIII-a seral, autor prof. Dochia Șerpar.

ISBN 978-606-671-995-7

Suport de curs fizică, a XII-a seral, autor prof. Dochia Șerpar

Cuprinde capitolele:
Oscilații și unde mecanice
Oscilații și unde electromagnetice
Optica ondulatorie

Descărcaţi gratuit Suport de curs fizică, a XII-a seral, autor prof. Dochia Șerpar .

ISBN 978-606-671-995-7

Activități de învățare a matematicii centrate pe elev, autor Dumitru Violeta

Matematica pentru profesor nu încetează a fi „regina științelor” , în schimb, pentru mulți elevi frumusețea matematicii nu este chiar atât de evidentă , fiind disciplina care generează eșecul școlar. De aceea profesorul de matematică trebuie să creeze un climat instituțional favorabil prin folosirea unor metode diverse, moderne, care să-l determite pe elev să [...]

De la mitic la estetic în literatură, autor Nadia Bochiș

Poezia vorbeşte despre oameni buni sau răi, fericiţi sau trişti, umili sau mândri, blânzi sau aspri, inteligenţi sau mai puțin, îndrăgostiţi sau nu…Vorbeşte despre oameni, într-un anumit moment, într-un anume loc. Poezia nu este nici pentru mase, nici pentru elite, ci pentru acele spirite sensibile care caută.
Se citește sau se dorește a se citi [...]

Aspecte privind compoziţia asociaţiilor bentale cu Balanus improvisus în zona litorală de mică adâncime, autor Alexandra-Cătălina Filimon

Balanus improvisus (Darwin, 1854) este specia cea mai comună de ciriped din Marea Neagră. Dintre ciripede, Balanus este cel mai bun tolerant al apelor dulci. Este extrem de eurihalin şi euriterm lipsind doar din apele Atlanticului şi ale Arcticului. Acesta este prezent chiar şi în Marea Roşie care are o salinitate de 40g/l. Balanus [...]

Poziţia României în Uniunea Europeană din punctul de vedere al indicatorilor de dezvoltare durabilă, autor Alexandra-Cătălina Filimon

Principalii factori ai dezvoltării durabile sunt factorul de mediu, factorul social, factorul economic şi mai nou cel instituţional. Toţi aceşti factori avuţi în vedere duc la o armonizare a dezvoltării societăţii actuale şi la asigurarea unui viitor mai bun generaţiilor următoare.
România a suferit o continuă schimbare după anul 1989. Creşterea economică pe care [...]

Joc şi învăţare prin activităţi transdisciplinare, autor Mirela Popa

Activităţile transdisciplinare sunt activităţi care abordează o temă generală din perspectiva mai multor arii curriculare constituind o imagine cât mai complexă a temei respective.
Corelarea dintre discipline stimulează interesul copiilor pentru cunoaştere, familiarizarea copilului cu tehnici de cercetare ce reprezintă [...]

Onomastica localității Aluniș, județul Bistrița-Năsăud, autor Cristina-Maria Cilianu

Lucrarea de faţă are ca obiect de studiu probleme de antroponimie şi toponimie specifice localităţii Aluniş, judeţul Bistriţa-Năsăud. La baza alegerii acestei teme a stat o dublă motivaţie, obiectivă şi subiectivă. Pe de o parte, cercetând bibliografia de specialitate care tratează probleme de onomastică a zonei, s-a observat că cercetătorii s-au oprit îndeosebi asupra [...]

Antroponimia localității Vinga, județul Arad, între tradițional și modern, autor Cristina-Maria Cilianu

Lucrarea de faţă are ca obiect de studiu antroponimia localităţii Vinga, judeţul Arad. La baza alegerii acestei teme a stat în primul rând interesul pentru studiul numelor de persoană, studiu care poate deschide perspective nebănuite atât din punct de vedere lingvistic, cât şi social, istoric sau cultural asupra unei comunităţi. De asemenea, este atrăgătoare [...]

Mulțimi numerice, autor Loredana Bianca Cozocea

Scopul acestei lucrări este definirea riguroasă a principalelor mulţimi numerice şi prezentarea unor aspecte metodice privind predarea mulţimilor numerice în gimnaziu şi liceu.

Descărcaţi gratuit Mulțimi numerice, autor Loredana Bianca Cozocea.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-970-4

Pediatrie pentru asistente, autor Iulia Negrea

Sănatatea viitorului copil poate fi afectată de probleme ale mamei care pot fi prevenite şi tratate înainte de a influenţa negativ produsul de concepţie; asistentele sunt primele care iau contact cu gravida şi au rol important în educarea şi informarea ei, în diagnosticul,tratamentul şi monitorizarea bolilor materne ce pot dăuna fătului,în identificarea gravidelor cu [...]

Gând şi cuvânt în culoare, autor Mihaela Rotea

„Un stilou de birou,
Obosit de ideea
De a scrie
Pe hârtie…
Procese – verbale de tip non – valoare,
Doar cu-nregistrare,
Şi – a propus să economisească
Gândul și cuvântul,
Şi a vrut să întocmească,
Numai ce contează…
A aşezat pe hârtie … Doar POEZIE!

Descărcaţi gratuit Gând şi cuvânt în culoare, autor Mihaela Rotea. Ilustrații: Mihaela Rotea

ISBN 978-606-671-967-4

Dimensiunea filosofico-religioasă a poeziei blagiene, autor Mioara Irimia

Dacă epoca romantică a dat literaturii române şi chiar celei universale pe unul dintre cei mai mari poeţi, şi anume pe Mihai Eminescu, epoca modernă şi mai ales perioada interbelică, la rândul ei, va genera un curent literar fără de care complexitatea poeziei româneşti ar fi avut de suferit. Din pleiada de autori moderni, [...]