Domenii | Autori

Arhiva

Rolul jocului didactic din perspectiva abordării integrate în învățământul primar, autor Marcela-Alina Neacșu

Jocul didactic are valențe instructive și formativ-educative pe care învățătorul le poate exploata în activitatea cu elevii săi, nu doar pentru a facilita asimilarea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi și competențe, ci și pentru a-i cunoaște mai bine pe aceștia și, indirect, prin culegerea unor informații prețioase despre personalitatea elevilor, despre ritmul lor de [...]