Domenii | Autori

Arhiva

Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Lucrarea este dedicată tuturor celor care au trecut prin Şcoala Boian, elevi şi dascăli, într-un cuvânt,celor care, an de an, de toamna până vara, zi de zi, şi-au lăsat o parte din ei aici, de la copilul de clasa întâi, care păşea cu sfială şi teamă în sala de clasă, până la cel absolvent, plin de sine şi încrezător în forţele proprii; de la dascălul localnic, bucuros că poate să ajute la ridicarea spirituală a celor din rândul cărora a răsărit, până la cel venit din altă parte, dedicat profesiei sale.

Rândurile de faţă sunt apoi un semn al recunoştinţei pentru dăruirea şi profesionalismul sutelor de dascăli, învăţători şi profesori, care au poposit în şcoală,.dedicându-se meseriei cu devotament. Conştient că asupra sa stau îndreptaţi ochii întregii suflări a satului, dascălul a căutat întotdeauna să fie un model, reflectat în felul cum mulţi dintre oameni îşi amintesc figura „Domnului Trandafir”, învăţătorul din clasa întâi sau profesorul şi dirigintele de mai târziu.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma.

ISBN 978-606-577-049-2