Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea capacității de emitere a mesajului oral la preșcolar prin joc didactic, autor Vasilica Rusu

Prezenta lucrare pornește de la ideea că, la vârsta preșcolară, copiii dobândesc deprinderi necesare în procesul comunicării cu colegii, cu adulții, exprimându-și astfel reacțiile, gândurile, sentimentele, într-o maniera liberă, personalizată.

Andre Berge spunea că: ”pentru a fi educatori perfecți, ar trebui să fim mereu conștienți nu numai de ceea ce se petrece înlăuntrul nostru, [...]

Conceptul de Curriculum la decizia școlii și modul de aplicare la diferite niveluri de școlaritate, autor Daniela Codrescu

Un Curriculum realizat la nivelul şcolii urmărește ca procesele schimbării curriculare (conceperea, implementarea şi evaluarea) să fie realizate de acelaşi grup din interiorul unei unităţi de învăţământ. În acreditarea ideii de a se elabora un curriculum în şcoli s-a pornit de la premise ca: profesorii înţeleg cel mai bine posibilităţile şi interesele de învăţare [...]