Domenii | Autori

Arhiva

Metode moderne de predare-învățare în învățământul primar, autor Emica-Viorica Ilieș

Într-o abordare modernă, învăţătorul se preocupă de crearea de ocazii de învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de învăţare ale elevilor. În absenţa unui inventar metodologic interiorizat (adică bine învăţat, mobil, în situaţia de a fi aplicat şi transferat în [...]